Üdvözöljük a Német Külügyminisztérium honlapján

„Együtt újra erőssé tesszük Európát.“ Németország veszi át a soros EU-elnökséget

Logo der deutschen Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2020

EU Ratspräsidentschaft Deutschland, © Bundesregierung

30.06.2020 - Cikk

Július 1-én Németország kerül sorra és hat hónapra átveszi az elnökséget az Európai Unió Tanácsában, az EU soros elnöke lesz. Célunk, hogy az EU szolidáris és egységes legyen belül, cselekvőképes és önálló külső kapcsolataiban.

Heiko Maas német és Goran Grlić Radman horvát külügyminiszter a Brandenburgi kapu előtt Berlinben az EU-elnökségi staféta szimbolikus átadásakor
Heiko Maas német és Goran Grlić Radman horvát külügyminiszter a Brandenburgi kapu előtt Berlinben az EU-elnökségi staféta szimbolikus átadásakor© Florian Gaertner/photothek.net

2007 után Németország immár 13. alkalommal veszi át a soros EU-elnökséget. Az elnökség ideje alatt a német szövetségi kormány képviselői vezetik a Tanács minden szintjén az üléseket és a tanácskozásokat, egy kivétel van, az EU külkapcsolatai, valamint ők biztosítják a Tanácsban az EU folyamatos munkáját. Németország a korona-világjárvány miatt a gazdasági és társadalmi újjáépítésre fókuszál és egyidejűleg még jobb helyzetbe akarja hozni az EU-t az olyan stratégiai témákkal kapcsolatban, mint az éghajlatváltozás, menekültügy és migráció, jogállamiság és digitalizáció.

Heiko Maas német külügyminiszter számára egyértelmű:

A korona-világjárvány az Európai Unió egyes országait jobban sújtotta, mint másokat, de a gazdasági és társadalmi következmények egész Európát érintik. A válságból kivezető utat csak együtt találjuk meg. Németország az EU-elnöksége alatt motor és moderátor szeretne lenni. A mi feladatunk lesz, hogy hidat verjünk, és olyan megoldásokat találjunk, amelyek Európa valamennyi lakójának javát szolgálják. Amennyire egységesek és szolidárisak vagyunk az EU-n belül, annyira kell cselekvőképesnek és szuverénnek lennünk kifelé. Nem akarjuk, hogy gyámkodjanak felettünk, és saját utunkat járjuk és alakítjuk geopolitikai szempontból.

A program tehát az alábbi vezérgondolatokon alapul:

  • a korona-válság tartós leküzdése
  • erősebb és innovatívabb Európa
  • igazságosabb Európa
  • fenntartható Európa
  • a biztonság és a közös értékek Európája
  • erős Európa a világban

Hármas elnökség Portugáliával és Szlovéniával

Az elnökséget gyakorló tagállamok hármas csoportokban, az úgy nevezett trió-elnökségben szorosan együttműködnek egymással. Ezt a szabályt a 2009-es Lisszaboni Szerződéssel vezették be. A hármas elnökség fogalmazza meg a hosszú távú célokat és közös programot dolgoz ki: azokkal a témákkal és legfontosabb kérdésekkel, amelyekkel a Tanács a tizennyolc hónapos időszakban foglalkozni kíván. E program alapján a három ország mindegyike elkészíti saját, részletes féléves programját. Németország új trió-elnökséget kezd, amelyet 2021-ben először Portugália, majd Szlovénia követ.

Az elnökség feladatai

Az elnökség felel azért, hogy az EU jogszabályokról folytatott tanácskozások a Tanácsban előrehaladjanak, és gondoskodik arról, hogy az EU agendájának folyamatossága és a törvényhozási eljárás szabályos menete, valamint a tagállamok együttműködése biztosított legyen. Ennek során semleges és tisztességes közvetítőként kell eljárnia.

Az elnökségnek lényegében két feladata van:

1. A Tanács és előkészítő grémiumai tanácskozásainak előkészítése és vezetése

Az elnökség vezeti a különböző tanácsformációk és az előkészítő grémiumok tanácskozásait (kivéve a Külügyi Tanácsot), amelyekhez az állandó bizottságok, mint pl. az Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER), valamint a munkacsoportok és a szakbizottságok tartoznak.

Az elnökség gondoskodik arról, hogy a tanácskozások szabályosan folyjanak, és hogy a Tanács ügyrendjét és munkamódszereit korrekt módon alkalmazzák.

Ezen kívül az elnökség számos formális és informális ülést is szervez mind Brüsszelben, mind saját országában.

2. A Tanács képviselete az EU más szerveivel szemben

Az elnökség képviseli a Tanácsot az EU más szerveivel szemben, különösen a Bizottsággal és az Európai Parlamenttel szemben. Feladata többek között, hogy a hármas találkozókon (trilog), informális tárgyalásokon és üléseken, az Egyeztetőbizottság ülésein megpróbálja elérni a megegyezést a törvényjavaslatokkal kapcsolatban.

Az elnökség feladatai ellátásánál szorosan egyeztet

  • az Európai Tanács elnökével
  • Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével

Az elnökség támogatja a fent említett tisztségviselők munkáját, és időnként megbízást kaphat, hogy a főképviselő nevében lásson el bizonyos feladatokat, pl. képviselje a „Külügyi Tanácsot“ az Európai Parlament előtt, vagy vezesse a „Külügyi Tanács“ tanácskozásait, amelyeken a közös kereskedelmi politika kérdéseiről van szó.

Lap tetejére