Üdvözöljük a Német Külügyminisztérium honlapján

A német EU-elnökség mérlege: „Együtt. Egy erős Európáért.”

Heiko Maas német külügyminiszter szimbolikusan egy videokonferencia keretében átadja az EU-elnökségi stafétát portugál kollegájának

Az EU-Elnökség átadása, © Thomas Koehler/photothek.de

23.12.2020 - Cikk

Koronavírus, költségvetés, jogállam, éghajlat: Ebben a politikailag telített félévben a német elnökség kívül és belül is megerősítette az EU-t

A koronavírus elleni harc hatotta át Németország EU-elnökségét. De más központi témáknál is sikerült az EU-nak döntőjelentőségű haladást elérni, miközben belül szolidárisan, kívülre pedig egységesen cselekedett.

Harc a Covid-19 ellen

Az EU összetart a covid-19 elleni harcban: számos európai tudósnak és az európai kutatásnak is köszönhetően rekordidő alatt sikerült kifejleszteni a vakcinát, majd azt beszerezni és szétosztani. Rövidesen megkezdődik az EU-ban az oltás a koronavírus ellen. Az Európai Unió valamennyi polgárának lehetősége lesz, hogy belátható időn belül beoltassa magát – ez jelentős lépés lesz a világjárványból kivezető úton. Németország fellép annak érdekében, hogy az EU biztosítson oltóanyagot a különösen rászorult országoknak. Németországnak EU-elnökként az is sikerült, hogy erősítse az EU koordinációját a járvány elleni küzdelemben egy EU-s pandémiatérképpel, a harmadik országokból történő beutazás egységes szabályaival és a tesztelési stratégiák és a kontaktuskutatás területén az egységes tevékenységgel. A koronavírus kitörése óta Németország összesen 260 intenzív osztályos kezelésre szoruló beteget vett át a szomszédos országokból, ezen kívül maszkok és lélegeztető gépek formájában segélyt küldött az EU-s partnerországokba.

Többéves pénzügyi keret és a „Next Generation EU” Újjáépítési Alap

Az EU hosszas tárgyalások után és a német-francia javaslatot alapul véve elfogadta a „többéves pénzügyi keret”-csomagot, tehát a több évre szolgáló költségvetést, valamint az újjáépítéshez szükséges pénzügyi csomagot, amely majd a koronavírus-járvány után újra erőssé teszi Európát. A „Next Generation EU” Újjáépítési Alap 750 milliárd eurót foglal magában és egy olyan új eszköz, amely gyors segítséget nyújt majd a polgároknak. A pénzügyi alap első sorban azoknak az országoknak kíván segíteni, amelyek különösen sokat szenvednek a koronavírus következményei miatt. Ehhez jön még az elkövetkező hét évre szóló többéves pénzügyi keret 1,07 billió euró nagyságban. A csomag középpontjában mindenekelőtt az egészség, éghajlatvédelem, digitalizáció és ifjúsági csere területei számára biztosított többletforrások állnak majd.

A költségvetésben van még egy újdonság: a csomag először kapcsolja az EU-s pénzek kifizetését a jogállami szabályok betartásához. Ezért a szabályozásért Németország az utolsó pillanatig erőteljesen kiállt. Ez a csomag felkészíti az EU-t a zöld és innovatív jövőre – és erősíti az európai értékeket.

A jogállamiság erősítése

A jogállamiság az EU értékközösségének a fundamentuma, ebben az értékközösségben élvezhetik a polgárok a szabadságaikat és jogaikat. Németország EU-elnöksége alatt éppen ezért új jogállamisági vitát kezdeményezett a Tanácsban az EU-partnerek között. A vita célja, hogy az őszinte eszmecsere során erősödjék az EU-ban a jogállamiság közös értelmezése. „Horizontális” vita során az összes állam vitázott a jogállamiság általános helyzetéről az EU-ban. A második vitakörben az első öt tagállam helyzetéről volt szó – fokozatosan az összes tagállam sorra kerül majd. Ennek a jogállamisági ellenőrzésnek az a célja, hogy élesítse a téma iránti fogékonyságot és felismerhető legyen már korán a problémás fejlemény. Portugália a következő évben, soros elnöksége alatt folytatja a megkezdett párbeszédet.

Európai szuverenitás

Németország kiáll egy olyan Európai Unió mellett, amely erősíti cselekvőképességét és alakítóerejét – a biztonság, technológia és digitalizáció, kereskedelmi és pénzpolitika területén. Az EU összevonja erejét és éppen akkor cselekszik közösen kifelé, mert a nemzetállamok egyedül nem tudnak már hatással lenni a globális rendre a nagyhatalmak versengésében. A biztonságpolitikai területén Németország elnöksége alatt egyfajta „stratégiai iránytűt” hozott létre: az EU-tagállamok egy fenyegetési elemzés alapján célzottan cserélnek eszmét a biztonsági és védelempolitikai kérdésekről, és meghatározzák a közös irányt. Az úgy nevezett „állandó strukturált együttműködés” keretében Németország sikeresen zárta le a hosszadalmas tárgyalásokat: A jövőben nem EU-tagállamok is részt vehetnek az Európai Unió megfelelő biztonsági és védelmi projektjeiben. Ez megerősíti a NATO európai pillérét és az EU és a NATO közötti együttműködést összességében.

De a konfliktusokat nem lehet csupán katonai eszközökkel megoldani – a tartós béke érdekében támogatja és erősíti Németország a civil válságkezelést, mint a közös európai kül- és biztonságpolitika központi elemét. A Berlinben megalapított Civil Válságkezelési Központtal a német szövetségi kormány fontos hozzájárulást tesz ehhez. Az EU tagállamai ebben a központban gyűjtik össze – közösen partnereikkel – a tudást, itt képzik ahhoz a személyzetet, hogy az EU civil misszióit javítsák.

EU: Az éghajlatvédelem éllovasa

Európa az éghajlatvédelem területén is éllovas marad. 2030-ig az EU a CO2-kibocsátását legalább 55%-al kívánja csökkenteni, 2050-ig Európát klímasemlegessé kontinenssé akarjuk tenni. Az EU-elnöksége alatt a német szövetségi kormány sikeresen fellépett annak érdekében, hogy ezt a célt rögzítsék az európai klímatörvényben. Nagyon ambiciózus ez a célkitűzés, egyúttal nagy esélyt kínál arra, hogy a fenntarthatósághoz vezető transzformációs folyamat gazdaságilag kifizetődő legyen. És: az EU-kiadások mintegy 30%-a folyik majd az elkövetkező hét évben a klímavédelmi célok megvalósításába. Közösen lépünk fel a fenntartható újjáépítésért, a „green recovery”-ért. 

Fellépés az emberi jogok és a konfliktusok megoldása mellett

Az EU elfogadott egy új, politikai eszközt az emberi jogok olyan súlyos megsértése ellen, mint a kínzás, rabszolgaság vagy rendszerszintű szexuális erőszak: az emberi jogi szankciós rendszerrel az EU azonnali hatállyal beutazási tilalommal sújthat személyeket vagy befagyaszthatja a vagyonukat. Németország különösen aktív volt a témában az EU-n belül.

Éppen ilyen fontos a konfliktusok megoldásánál a mediáció. A felek közötti közvetítés indította el pl. a líbiai béketárgyalásokat. Németország soros elnöksége alatt is szorgalmazta európai szinten ezt az eszközt. Az EU-külügyminiszterek elfogadták a mediáció új koncepcióját. Ezzel az EU Tanácsa először van olyan helyzetben, hogy önálló missziókat indíthasson – és ezzel az EU a globális béke alakítója legyen.

Globális partner és trió-elnökség

Multilateralizmus, demokrácia, nyílt kereskedelem, mint közös iránytű: az EU megerősíti a fontos régiókhoz fűződő kapcsolatait. Az EU és a délkelet-ázsiai ASEAN-államok most már stratégiai partnerek. Németország időközben még aktívabbá vált az indo-csendes-óceáni térségben. Az EU Latin-Amerika és a karibi térség országaival nagy, virtuális konferenciát szervezett. A közös célok: éghajlatvédelem, biodiverzitás, fenntartható gazdaság, értékvezérelt digitalizáció. Az USA-nak az EU új ajánlatot tett – egy „new dealre”-re a Biden-kormánnyal, azzal a céllal, hogy többek között erősödjék a szabályalapú rend és újjáéledjenek a transzatlanti kapcsolatok.

Portugália és Szlovénia: a trió-elnökség partnerei

Rendkívül fontos a folyamatosság, ha az EU át akarja törni a „vastag falakat”. Mindegy, hogy melyik ország épp a soros EU-elnök: az olyan nagyon fontos témák megoldását, mint a jogállamiság, migráció vagy éghajlatvédelem, állandóan politikailag is előre kell vinni. Nem minden reformot lehet hat hónap alatt lezárni. Németország ezért különösen szorosan együttműködik 18 hónapon keresztül Portugáliával és Szlovéniával, ezek az országok veszik majd át az EU-elnökséget Németország után. Számos kezdeményezést, mint pl. a jogállamisági párbeszédet Portugália folytatja majd 2021. január 01-től.

Lap tetejére