Üdvözöljük a Német Külügyminisztérium honlapján

2019/20-ban Németország az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagja

Germany member of the United Nations Security Council Logo

On 8 June 2018, Germany was elected as a non-permanent member of the United Nations Security Council for the 2019-20 term. Peace, justice, innovation, partnership - these are the things Germany wants to play in the United Nations., © Federal Foreign Office / dpa

Cikk

2018 júniusában Németországot az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának nem állandó tagjává választották a 2019/20-as időszakra. Ezzel Németország immár hatodik alkalommal vállalja a felelősséget a világ békéjéért és biztonságáért.

2019. január 1. óta Németország két éven keresztül a Biztonsági Tanács nem állandó tagja. Németország ebben a grémiumban fellép majd a világban megjelenő konfliktusok megoldásáért és megelőzéséért. Ezen kívül Németország az „Éghajlat és biztonság”, valamint a „Nők, béke és biztonság” témákat, a humanitárius segítőket és a nemzetközi leszerelést helyezi a fókuszba.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa öt állandó és tíz nem állandó, két évre megválasztott tagjával az egyetlen olyan grémium, amely a nemzetközi jog szempontjából kötelező érvényű döntéseket hozhat. Legutoljára Németország 2011/12-ben volt a Biztonsági Tanács nem állandó tagja. Belgium, a Dominikai Köztársaság, Indonézia és Dél-Afrika kapott még nem állandó státuszt a 2019/20-as időszakban a Biztonsági Tanácsban.

Melyek Németország prioritásai a Biztonsági Tanácsban?

A Biztonsági Tanács az ENSZ legfontosabb szerve, melynek feladata, hogy garantálja a világban a békét és a biztonságot. A német tagság éppen ezért a konfliktusok megoldására fókuszál majd. Ezen kívül Németország szeretne arra is hatni, hogy a Biztonsági Tanács még erőteljesebben vegyen részt a konfliktusok megelőzésében.

Németország ugyanakkor szeretne olyan kiválasztott témákat is rögzíteni a Biztonsági Tanács agendáján, amelyek túlmutatnak az aktuális válságokon. Ide tartoznak először is az éghajlatváltozás és a biztonságpolitika közötti összefüggések, mert az éghajlatváltozás egyre több állam számára jelent biztonsági problémát, pl. a kis szigetállamok számára, amelyeknek szembe kell nézniük az egyre emelkedő tengerszinttel. 2018 augusztusában Németország Nauruval közösen megalapította az ENSZ-ben az „Éghajlat és biztonság” baráti tagozatot. Erre alapozza majd munkáját Németország a Biztonsági Tanácsban.

Másodszor pedig Németország felkarolja a „Nők, béke, biztonság” témáját – ennek során egyrészt arról lesz szó, hogy segítsenek a nőknek, hogy a konfliktusok megoldásánál és megelőzésénél nagyobb szerephez jussanak, másrészt pedig hogy jobban meg lehessen óvni a nőket a szexuális erőszaktól a konfliktushelyzetekben. Mind a két téma a német kül-, biztonság-, védelmi és fejlesztési politika alap-alkotóeleme. Ebben az összefüggésben Németország 2019-ben Peruval együtt veszi át a Nők, béke és biztonság szakértői csoport társelnökségét.

Harmadszor pedig Németország kiáll a humanitárius rendszer erősítése mellett. Ennek során a humanitárius nemzetközi jog, a humanitárius segítők jobb védelme és a humanitárius ellátáshoz való jobb hozzáférés, valamint a fegyveres konfliktusok során a civil lakosság jobb védelme lesznek a kiemelt témák. Németország, mint a második legnagyobb állami adományozó már most is fontos szereplő a nemzetközi humanitárius területen.

Negyedszer Németország új impulzusokat szeretne adni a leszerelés és a fegyverzetellenőrzés terén. Németország kiáll egy új, nemzetközi fegyverzetellenőrzési rendszer mellett. Ennek az lesz a célja, hogy nemcsak a nukleáris, hanem például az autonóm fegyverzetrendszereket is magában foglalja.

És végül Németország számára a Biztonsági Tanácsban az emberi jogok és a biztonság az egyik központi téma marad. Az emberi jogok súlyos sérelmét, amely igen gyakran okoz konfliktusokat, szintén meg kell vitatni a Biztonsági Tanácsban.

Miként telik majd a Biztonsági Tanácsban a német tagság?

Már 2018. október 1-től Németország megfigyelőként rész vett a Biztonsági Tanács valamennyi ülésén. 2019. január 1-től Németország teljes jogú tag.

Márciusban Franciaország átveszi az elnökséget, áprilisban Németország követi. A Biztonsági Tanács történelmében először kapcsolják össze a két elnökséget, és a mottója az lesz, miként lehet erősíteni a humanitárius rendszert. Ennek során arról lesz szó, miként lehet jobban érvényre juttatni a humanitárius nemzetközi jogot és a humanitárius elveket, hogyan lehet jobban védeni a humanitárius segítőket a válságterületeken.

Német elkötelezettség az Egyesült Nemzetekben

Németország politikailag, pénzügyileg és a munkatársak számát tekintve is nagyon elkötelezett az ENSZ-ben. Humanitárius aktivitása mellett többek között a negyedik legnagyobb nettó-befizető az általános és a békefenntartó költségvetésben, valamint a második legnagyobb adományozó a fejlesztési segítség területén. Ezen kívül Németország időközben a legnagyobb nyugati csapatkontingens kiállítója az ENSZ békefenntartó misszióiban.

Lap tetejére