Üdvözöljük a Német Külügyminisztérium honlapján

Hitelesítés, okiratba foglalás

különböző pecsétek

Hitelesítés, © Photothek.de

01.02.2020 - Cikk

Általános információk

A német külképviseleteknek nem kötelességük – ellentétben a német közjegyzőkkel vagy hagyatéki bíróságokkal –, hogy hitelesítéseket vagy okiratba foglalásokat végezzenek. Ezen eljárásokra ezen túlmenően csak olyan iratok esetében van lehetőség, amelyeket német jogterületen történő felhasználásra szánnak.

Alapvetően az Ön döntése, hogy az aláírásának hitelesítését vagy valamilyen kérelem okiratba foglalását az illetékes német bíróságon, az illetékes német hatóságnál vagy valamelyik német közjegyzőnél intézi.

A budapesti Német Nagykövetség csak olyan személyek számára végez hitelesítést vagy okiratba foglalást, akik állandó tartózkodási hellyel vagy lakhellyel rendelkeznek Magyarországon. A Nagykövetségen történő személyes megjelenéskor éppen ezért be kell mutatni a lakcímkártyát.

A hitelesítésért vagy okiratba foglalásért fizetendő díjakat vagy készpénzben kell kifizetni a megfelelő aktuális forintértékben, vagy bankkártyával (ebben az esetben a kártyát euróval terhelik meg). Nem lehetséges euróban készpénzzel fizetni.

Fénymásolatok hitelesítése

A fénymásolat hitelesítése annak az igazolása egy hitelesítési feljegyzéssel, hogy a másolat megegyezik az eredetivel.

Ennek érdekében az eredetiről készült másolatot összehasonlítják az eredetivel, és hozzáfűznek egy hitelesítési feljegyzést. Az így hitelesített másolat az általános jogi ügyletekben helyettesítheti az eredetit.

Nem hitelesíthetők másolatok többek között, ha:

- olyan másolatról van szó, amelynél egy több lapból álló irat esetében nem található összefüggés

- mivel a hivatalos hitelesítés lehetősége lényegében az eredeti irat (jogi) jellegétől függ, szükség van a tartalom ismeretére. Ez alapvetően kizárja, hogy a budapesti Német Nagykövetségen más nyelven készült iratokat, mint magyar, német, francia, vagy angol, hitelesíteni lehessen.

- olyan iratok másolatait, amelyek olyan áthúzásokat vagy kiegészítéseket tartalmaznak, amelyek az eredetiben nincsenek

- ha az eredeti irat azt a benyomást kelti, hogy megváltoztatták.

A fénymásolatokat csak akkor lehet hitelesíteni, ha az eredeti dokumentumot bemutatják. A fénymásolatokat a nagykövetség készíti el. Hozott fénymásolatok hitelesítésére nincs lehetőség.

A fénymásolat-hitelesítés díja dokumentumonként 25,38 euró, amennyiben bankkártyával fizet (csak Visa és Master Card), vagy készpénzzel fizetve ennek a mindenkori ellenértéke forintban. Euróban történő készpénzfizetésre nincs lehetőség.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a német hatóságoknál alapvetően az új, magyar, háromnyelvű anyakönyvi kivonatokat kell bemutatni, vagy az okmányokat egy közhiteles fordító által készített német fordításban kell benyújtani (lásd 6. pont). Ha tehát Önnek csak magyar nyelven kiállított okmányt kellene bemutatni német hatóságoknál, akkor hitelesíttetnie kell a fordítást.

Időpontfoglalás - fénymásolatok hitelesítése

Életbenléti igazolás

A nyugdíjügyekhez szükséges életbenléti igazolást alapvetően többnyelvű nyomtatványon a magyarországi városi és települési önkormányzatoknál lehet megcsináltatni.

Amennyiben Ön az életbenléti igazolást a Nagykövetségen szeretné megcsináltatni, akkor kérjük, hogy vegye figyelembe általános ügyfélfogadási időnket, hétfő-péntek 09.00 - 12.00 óra, kedd-csütörtök 13.30 - 15.30 óra is. Nem szükséges időpontot foglalni.

Az életbenléti igazolás „A” részében a kért adatokat kérjük, még otthon írja be. A sajátkezű aláírást azonban az „A” részen csak a Nagykövetségen, a konzuli munkatárs előtt tegye meg. Kérjük, a „B” részbe (igazolás) semmit se írjon be. Ez a rész lesz majd a hivatalos igazolás helye.

Az igazolt életbenléti igazolást aztán saját magának kell visszaküldenie a nyugdíjszolgáltató részére. Nincs arra lehetőség, hogy a Nagykövetség küldje vissza.

A törvényes nyugdíjhoz szükséges életbenléti igazolás elkészítése díjmentes a Nagykövetségen. A magán-kiegészítő nyugdíjhoz (üzemi nyugdíj, magánnyugdíjak) szükséges életbenléti igazolás elkészítése ezzel szemben díjköteles és 34,07 euróba kerül. A díjat kártyával is ki lehet fizetni (csak Visa vagy MasterCard), vagy készpénzben, az aktuális ellenértéket forintban. Nincs lehetőség a készpénzben és euróban történő fizetésre.

A budapesti Német Nagykövetség nem állít ki más államok nyugdíjfolyósítói számára (beleértve az EGT-államokat és Svájcot) életbenléti igazolást.

További igazolások

a) A konzulátus munkatársai nem rendelkeznek törvényi felhatalmazással, hogy jogilag kötelező érvényű, családi állapotra vagy névviselésre vonatkozó jogi döntéseket hozzanak. Ez általában a német anyakönyvvezetők illetékessége. A nagykövetség éppen ezért nem is állíthat ki igazolásokat arról, hogy egy kiválasztott utónév érvényes-e, vagy sem.

b) A Nagykövetség nem állít ki tanúsítványt házasságkötés céljára, ill. nem állít ki hajadonsági/nőtlenségi igazolást, mivel Magyarország elfogadja a német tanúsítványt házasságkötés céljára.

c) Amennyiben az állandó lakhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon van, akkor a Német Nagykövetség a következő esetekben tud Önnek határátlépési igazolást, mint konzuli igazolást kiállítani:

- amennyiben Ön a kiutazási dokumentációhoz megkapta az illetékes idegenrendészeti hatóság „határátlépési igazolás" nyomtatványát,

- Amennyiben magyarországi állandó lakhelyét vagy tartózkodási helyét magyar tartózkodási engedéllyel vagy lakcímkártyával tudja igazolni.

d) Igazolást képviseleti jogosultságról, valamint jogi személy vagy kereskedelmi társaság fennállásáról vagy székhelyéről, cégnévváltozásról, átalakulásról vagy egyéb magyar vállalkozásra vonatkozó, jogilag releváns körülményről a budapesti Német Nagykövetség nem állít ki. Kérjük, az illetékes német hatóságnál érdeklődjön, hogy az igazolás lehet-e a magyar cégbíróság hitelesített kivonata. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor arra kérjük, hogy forduljon egy német közjegyzőhöz a megfelelő igazolás kiállítása végett.

Időpontfoglalás - igazolások

Aláírás-hitelesítés

Az aláírás hitelesítése azt jelenti, hogy a közjegyző vagy a konzuli munkatárs igazolja, hogy a megnevezett személy előtte írta alá a dokumentumot. Az aláírást személyesen kell megtenni a konzuli munkatárs előtt, vagy az aláírást neki kell elismernie. Nem kerül sor az aláírandó dokumentum jogi jelentőségével kapcsolatos kioktatásra.

Számos esetben elegendő az aláírás hitelesítése ahhoz, hogy egy irat jogi szempontból hatályos legyen.

Néhány példa erre:

- engedélyezési nyilatkozat, amellyel egy képviselt személy egy Németországban már aláírt szerződést utólagosan engedélyez;

- „egyszerű" meghatalmazások: olyan meghatalmazások, amelyekben a meghatalmazó kevésbé erősen kötelezi el magát, pl. visszavonható meghatalmazás egyes jogügyletekre

- Erkölcsi bizonyítvány igénylése (lásd a Nagykövetség tájékoztatóját)

- Örökség visszautasítása nyilatkozat (lásd a Nagykövetség tájékoztatóját)

Az aláírás-hitelesítés közhiteles okiratba foglalás, amely az okiratba foglalást végző személy tudására vonatkozik azzal kapcsolatban, ki végzi előtte az aláírást. Ehhez szükséges a személyes megjelenés a Nagykövetségen.

Az aláírás-hitelesítésre hozza magával, kérjük, a lakcímkártyán kívül:

- az aláírandó dokumentumot,

- engedélyezési nyilatkozatnál a már megkötött szerződést;

- érvényes, fényképes személyi okmányt (útlevél, személyi igazolvány)

Az aláírás-hitelesítés díja 56,43 euró, amennyiben bankkártyával fizet (csak Visa és Master Card), ill. készpénzzel fizetve ennek a mindenkori ellenértéke forintban. Euróban történő készpénzfizetésre nincs lehetőség.

Időpontfoglalás - aláírás-hitelesítés

Ügyvezető bejelentése a cégbíróságnál

Kft. valamint részvénytársaság ügyvezetője vagy felszámolóbiztos cégbíróságnál történő bejelentése esetében ezeket a személyeket ki kell oktatni a német Kft.-tv. (GmbHG) 8. paragrafusa, 2. és 3. és további bekezdése alapján arról, hogy korlátozás nélkül felvilágosítási kötelezettséggel tartoznak a cégbíróság felé. Általában a bejelentőn található aláírás hitelesítése mellett szükség van „az aláírási címpéldányra" is.

Az érintett személyeknek továbbá a lakcímkártyán kívül magukkal kell hozniuk

- az aláírandó iratot,

- érvényes fényképes személyi okmányt (útlevél, személyi igazolvány). Az iratot a konzuli munkatárs jelenlétében (miután erre felszólítást kapnak) kell aláírni.

Az aláírás-hitelesítés díja 56,43 euró, amennyiben bankkártyával fizet (csak Visa és Master Card), ill. készpénzzel fizetve ennek a mindenkori ellenértéke forintban. Euróban történő készpénzfizetésre nincs lehetőség.

Időpontfoglalás - aláírás-hitelesítés

A személyazonosság vizsgálata a pénzmosási törvény (GwG) alapján

A német külképviseleteknek nem szabad vizsgálni a pénzmosási törvény alapján a személyazonosságot. Ide tartoznak a banki ügyletekhez szükséges aláírás-hitelesítések vagy a banki ügyfelek és gazdasági jogosult személyazonosságának vizsgálata

Ezt a személyazonossági vizsgálatot elvégezhetik

- az adott bank külföldi fiókjában

- az EU-tagállamokban ügyvédeknél, közjegyzőknél vagy más bankoknál.

Kivételt jelent, ha

- vízumkérelem keretében zárolt számla megnyitásáról van szó. Az eljárással kapcsolatos további információkat az erre vonatkozó tájékoztatóban az időpont egyeztetés előtt kérjék a Nagykövetségtől.

- A KfW diákhitel-megállapodás megkötéséről van szó. Ebben az esetben kérjük, hogy a Nagykövetség online időpont-egyeztető rendszerén keresztül kérjen időpontot az aláírás hitelesítésére. Az egyeztetett időpontban kérjük, jelenjen meg a kitöltött és aláírandó kérvénnyel, útlevele másolatával valamint érvényes igazolványával együtt. A kérvényt a konzuli munkatárs jelenlétében kell aláírni. Az aláírás és az útlevélmásolat hitelesítésének díja 56,43 euró, amennyiben bankkártyával fizet (csak Visa és Master Card), ill. készpénzzel fizetve ennek a mindenkori ellenértéke forintban. Euróban történő készpénzfizetésre nincs lehetőség.

Fordítások helyességének igazolása

A Nagykövetség nem igazolja a fordítások helyességét.

A német hatóságok és bíróságok a legtöbbször kérik az idegen nyelvű iratok fordítását. A németországi közhiteles és felesküdött fordítók fordításait rendszeresen elfogadják. Azt mindig az adott hatóság dönti el saját hatáskörben, hogy elfogadja-e a külföldön készített fordítást Németországban.

Magyarországi felhasználásra, ill. magyar hatóságoknál történő benyújtásra csak és kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által készített fordítások alkalmasak. Budapesten a Bajza utca 52., 1062 Budapest, tel.: +36 1 428 9600 címen érhető el az iroda. E-mail: budapest@offi.hu

Okiratba foglalások

A széleskörű következményekkel járó jogügyletek esetében (pl. apasági elismerés, örökösödési bizonyítvány kiadása iránti kérelem, örökbefogadás) a német jog alapján nem elegendő az egyszerű aláírás-hitelesítés, hanem okiratba foglalásra van szükség. Ezekben az esetekben kérjük, közvetlenül a német hagyatéki bírósághoz ill. az illetékes németországi szervhez forduljanak!

Apostille

Magyarország és Németország a Hágában 1961. október 5-én aláírt Apostille-Egyezmény részes államai. Ezt azt szabályozza, hogy azokat a német és magyar okiratokat, amelyeket elláttak felülhitelesítéssel, egy úgynevezett „apostille-vel”, a másik országban minden további formalitás nélkül valódinak ismernek el. Jogi értelemben ezért nincs szükség diplomáciai felülhitelesítésre. Az apostille-t pecsét formájában helyezik el az eredeti okmányon.

A Nagykövetség nem vesz részt az apostille-eljárásban.

Tájékoztató – Apostille PDF / 677 KB

Az apostille alóli mentesülés A Németország és Magyarország közötti közokirati forgalomra az Európai Parlament és a Tanács egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról szóló (EU) 2016/1191 rendelete érvényes (az úgy nevezett EU- apostille-rendelet). A német belügyi hatóságok, igazságügyi szervezetek és közjegyzők, valamint a külképviseletek a rendelet 2019.02.16-i hatályba lépése óta a rendelet alá tartozó, valamennyi EU-tagállamból származó okmányt további valódiságigazolás nélkül elfogadják.

A magyar okmányokat a német hatóságoknál lehetőség szerint fordítási segédlettel ellátva, többnyelvű nyomtatványon, az (EU) 2016/1191-es rendeletének megfelelően kell bemutatni. Hívják fel a kérelmezés során az okmányt kiállító magyar anyakönyvi hivatal figyelmét arra, hogy szükségük van erre a fordítási segédletre.

Amennyiben nem tudnak adni fordítási segédletet, akkor a magyar okmányokat vagy a háromnyelvű nyomtatványon kell bemutatni, vagy abban az esteben, ha az iratot kizárólag magyar nyelven állították ki, akkor az Országos Fordító és Fordításhitelesító Iroda (OFFI) által kell elkészíttetni a német nyelvű fordítást. Amennyiben a háromnyelvű magyar személyi állapotot igazoló okmányokn a Megjegyzések (Mentions / Notes) rovatban szerepel magyar nyelvű bejegyzés, akkor rendszerint szükség van az okmány fordítására.

Itt találnak (angol nyelven) arról tájékoztatást, milyen feltételekkel ismerik el a német hatóságoknál bemutatott külföldi okmányokat, és hogy adott esetben szükséges-e a felülhitelesítés vagy az apostille.

Lap tetejére