Üdvözöljük a Német Külügyminisztérium honlapján

Vám, utazási tudnivalók

Zollabzeichen auf einer grünen Jacke

Deutsches Zollabzeichen, © Bundeszollverwaltung

04.12.2017 - Cikk


Általános tudnivalók

Sok utazással kapcsolatban – legyen az nyaralás vagy üzleti út – fontos, hogy az utazó ismerje az érvényben lévő vámelőírásokat.

A Németországra vonatkozó vámelőírásokról itt tájékozódhat.

...


10 000 EUR vagy azt meghaladó összeggel utazik? Ne felejtsen el erről nyilatkozni!

Minden olyan, az Európai Közösségbe belépő, vagy a Közösséget elhagyó utazó, aki 10 000 EUR vagy azt meghaladó értékű készpénzt tart magánál, köteles erről az összegről a 2007. június 15-étől hatályos 1889/2005/EK rendelettel összhangban a vámhatóságának nyilatkozatot tenni. Ezen intézkedés bevezetésének célja az Európai Unió biztonságának megszilárdítása, a bűnüldözés céljainak hatékony szolgálata, valamint a pénzmosás, terrorizmus és egyéb bűncselekmények elleni fellépés támogatása.

  • Kinek kell nyilatkozatot tennie?

Mindenkinek, aki a külső ellenőrzési pontokon át belép a Közösségbe vagy elhagyja azt, ha:

10 000 EUR vagy azt meghaladó értékű készpénz van nála;

vagy ennek megfelelő értékű készpénz más pénznemben, ill. könnyen átváltható eszközök (kötvény, részvény, utazási csekk stb.) formájában

  • Hol kell nyilatkozatot tenni?

A nyilatkozatot annak az ellenőrzési pontnak a vámhatósága (vagy egyéb illetékes hatóság) előtt kell tenni, ill. annak kell benyújtani, ahol belépett az Európai Unióba, vagy ahol elhagyta azt.

  • Miért kell nyilatkozatot tennie?

- annak érdekében, hogy  a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és egyéb hasonló törvényellenes tevékenységek elleni fellépéshez a törvénytelen pénzeszközök mozgatásának megakadályozásával hozzájáruljon;

- az új európai uniós jogszabály betartása érdekében,valamint

- a jogszabály be nem tartása miatti szankciók elkerülése érdekében.

  • Mi történik, ha nem tesz nyilatkozatot vagy hamis adatokat tüntet fel?

A készpénzt lefoglalhatják vagy visszatarthatják; valamint

szankciókat hozhatnak Ön ellen.

Ügyeljen arra, hogy bizonyos tagállamokban emellett a Közösségen belüli készpénzforgalomra vonatkozó külön ellenőrzési és nyilatkozattételi előírások léteznek. Az európai uniós szabályozás mellett ezen előírások is alkalmazhatók.

Ezen kívül minden olyan személynek, aki összesen 10.000 € vagy annál több értékű készpénzt vagy azzal egyenértékű fizetőeszközt tart magánál és valamelyik EU-tagállamból Németországba utazik vagy Németországból valamely másik EU-tagállamba lép be, köteles a be- ill. kiutazáskor erről az összegről az ellenőrzést végző hatóság tisztviselőinek kérésére szóbeli nyilatkozatot tenni. Amennyiben ezt nem teszi meg vagy hamis nyilatkozatot tesz, pénzbírság szabható ki.

...


Minimálbért vezettek be Németországban 

A Németországi Szövetségi Köztársaság 2015. január 1-i hatállyal először vezetett be fennállása óta általánosan érvényes, az egész országra vonatkozó minimálbért. A törvényben előírt minimálbér olyan kötelező határt szab meg, amely alá a jövőben nem lehet menni. Ennek nagyságát a tarifapartnerek állandó bizottságának (a munkáltatói szervezetek és a szakszervezetek képviselőiből álló minimálbér-bizottság) javaslatára a német szövetségi kormány jogszabállyal megváltoztathatja.

A minimálbér Németországban vonatkozik az összes foglalkoztatottra, függetlenül attól, hogy a munkáltatója belföldi vagy külföldi székhellyel rendelkezik. Egyes ágazatokban az olyan külföldi székhelyű munkáltatóknak, akik egy vagy több munkavállalójukat Németországban foglalkoztatják, minden üzemi, ill. szolgáltatási tevékenység megkezdése előtt írásban, német nyelven kell bejelenteniük ezt. Ez a kötelezettség vonatkozik többek között a szállítmányozási, szállítási és logisztikai ágazatra.

A Német Szövetségi Pénzügyminisztérium minimálbér bejelentési rendelete számos munkavállalói csoport szempontjából, köztük különösen a kizárólag mobil foglalkoztatottak számára, megkönnyíti a külföldi székhelyű munkáltatóknak a bejelentési kötelezettséget. Ez mindenek előtt az áru- és személyszállítást érinti (minimálbér bejelentési rendelet 4. szakasz, 2. §).

További információ

A minimálbér-törvénnyel kapcsolatos ellenőrzéseket a szállítási ágazatban a tranzit szempontjából felfüggesztették

Az állami szervek által végzett ellenőrzéseket a minimálbér-törvény betartásával kapcsolatban – ez kizárólag a tranzit területére korlátozódik – felfüggesztik arra az időszakra, amíg a minimálbér-törvény közlekedési területre vonatkozó alkalmazásnak európajogi kérdéseit nem tisztázzák. Nem kerül sor szabálysértési eljárásra a minimálbér-törvény alapján. Amennyiben ilyen eljárásokat esetleg már megkezdtek volna, akkor azokat leállítják. Amíg a minimálbér-törvény közlekedési területre vonatkozó alkalmazásának európajogi kérdéseit vizsgálják, addig nem kell leadni, ill. elkészíteni a bejelentéseket, ill. alkalmazási terveket a tranzitágazatban, valamint nem szükségesek a feljegyzések a minimálbér-törvény, ill. a megfelelő rendelkezések alapján.

További információ


...

Lap tetejére