Üdvözöljük a Német Külügyminisztérium honlapján

Erkölcsi bizonyítvány

Jemand zeigt mit dem Finger auf ein erweitertes Führungszeugnis

Führungszeugnis, © Stephan Jansen/dpa

10.08.2018 - Cikk

Az erkölcsi bizonyítvány kérelmezése

Figyelem! Az összes itt közölt információ a Nagykövetség jelenlegi, a tájékoztató elkészítésekor érvényes ismeretein és tapasztalatain alapul. A legnagyobb gondosság ellenére sem garantált az adatok teljessége és helytállósága.

Az erkölcsi bizonyítvány, amelyet a köznyelvben „rendőrségi erkölcsi bizonyítványnak" is neveznek, egy zöldszínű, speciális papírra nyomtatott okmány, amely azt igazolja, hogy az érintett személy büntetett előéletű-e avagy nem.

...

A kérelmezési eljárás

Minden, 14. életévét betöltött személy kaphat kérelemre

- saját célra erkölcsi bizonyítványt (magán-erkölcsi bizonyítvány)

- olyan erkölcsi bizonyítványt, amelyet valamilyen német hatóságnál kell bemutatnia (hatósági erkölcsi bizonyítvány) vagy

- úgy nevezett „kibővített erkölcsi bizonyítványt", amennyiben a gyermek- vagy ifjúsági területen (pl. iskola, sportegyesület) kíván dolgozni.

A kérelmet személyesen kell benyújtani, kiskorúak esetében a törvényes képviselő teszi ezt. A törvényes képviselőnek igazolnia kell a képviseletre jogosultságot.

A külföldön élő személyek a kérelmet kizárólag postai úton (nem telefaxon vagy e-mailen), közvetlenül a Bundesamt für Justiz (BfJ), Referat IV 2, 53094 Bonn nyújthatják be. A személyes adatokat és az aláírást hitelesíttetni kell. A hitelesítést vagy német külképviselet, külföldi hatóság vagy közjegyző végezheti el. Nem elegendő a hitelesített útlevélmásolat.

A kérelem benyújtásához azt a nyomtatványt kell használni, amelyet a BfJ oldalán találnak (létezik angol és francia nyelvű változatban), ki kell tölteni és kinyomtatni.

A weboldalon ezen kívül részletes információk találhatók a Szövetségi Központi Nyilvántartási Törvényről (Bundeszentralregistergesetz) és a különböző erkölcsi bizonyítványok tartamáról.

Az erkölcsi bizonyítványt kérelmezni lehet a Bundesamt für Justiz (BfJ) online portálján keresztül is. Ehhez szükség van az elektronikus személyi igazolványra, ill. egy tartózkodási engedélyre elektronikus formában, valamint egy kártyaolvasóra.

...

Felülhitelesítés, véghitelesítés, diplomáciai felülhitelesítés, apostille tanúsítvány

Amennyiben az erkölcsi bizonyítványt valamilyen külföldi hatóságnál, szervnél kell bemutatni, akkor előtte érdeklődni kell, hogy valamilyen felülhitelesítéssel, véghitelesítéssel, diplomáciai hitelesítéssel vagy hágai apostille tanúsítvánnyal együtt kell-e benyújtania.

A felülhitelesítési, véghitelesítési és apostille tanúsítvány iránti kérelmet a BfJ-nél tudja benyújtani, egyidejűleg az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelemmel. Ennek során meg kell adni mindig azt az országot, ahol majd be kell mutatnia az erkölcsi bizonyítványt. Az erkölcsi bizonyítványt a BfJ közvetlenül továbbítja a Bundesverwaltungsamt-hoz (BVA) (Szövetségi Közigazgatási Hivatal). A további információkat megtalálja a BVA internetes oldalán.

Magyarország és Németország között az apostille tanúsítvány eljárást alkalmazzák.

Díjak

 Erkölcsi bizonyítvány: 13,00 euró

 Felülhitelesítés: 20,00 euró

 Véghitelesítés: 25,00 euró

 Apostille: 13,00 euró

A díjakat és az esetleges felülhitelesítési díjat átutalással kell a BfJ Deutsche Bundesbank- Kölni Fiókjánál vezetett számlájára átutalni. Az apostille díját a BVA mint utánvétes díjat szedi be, amelyet a postai kézbesítéskor kell kifizetni.

Felhasználási célként – amennyiben van ilyen – az ügy ügyiratszámát kell megadni, vagy a kérelmezőszemély családi és utónevét. Az erkölcsi bizonyítványt és a felülhitelesítést csak a díj beérkezése után vagy a befizetési igazolás bemutatása után lehet megadni.

Az aláírás hitelesítése a budapesti Német Nagykövetségen

A Nagykövetség online időontkérőrendszerében időontot kell foglalni az aláíráshitelesítésre.

Az időontra hozza magával

- a kérelmezőyomtatványt, amelyet elektronikusan, vagy kézzel (jól olvashatóan!) kitöltött, de még nem írta alá.

- útlevelét vagy személyi igazolványát

- lakcímkártyáját és magyar tartózkodási engedélyét.

Az aláírás hitelesítésének díja 20,- euró, amelyet forintban kell kifizetni a Nagykövetség aktuális napi árfolyamán számolva, vagy bankkártyával (csak Master vagy Visa).

...

Az erkölcsi bizonyítvány kiküldése

A magánerkölcsi bizonyítványt, amelyhez nem kérelmeztek véghitelesítést vagy apostille-t, a BfJ kizárólag a kérelmezőszemély részére küldi ki, külföldi címre is.

A BVA küldi ki az olyan erkölcsi bizonyítványt, amelyhez megadta a véghitelesítést vagy apostille-t, alapvetőn ezt utánvéttel, németországi címre küldi ki.

A hatósági erkölcsi bizonyítványt annak a német hatóságnak küldik el, amelyiknél be kell mutatni az erkölcsi bizonyítványt.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kérelmében megadhatja azt, hogy azt a hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely bejegyzést tartalmaz, először az Ön által megnevezett német külképviseletre küldjék el, ahol Ön személyesen betekinthet a bizonyítványba. A betekintés után az erkölcsi bizonyítványt továbbítják a hatósághoz, vagy abban az esetben, ha Ön kérelmezőként annak ellentmond, akkor megsemmisítik a bizonyítványt.További tartalmak

A Jogi és Konzuli Osztály alapvetően csak előre egyeztetett időpontok alapján fogad ügyfeleket. Kérjük, tájékozódjanak először a feltételekről és a szükséges iratokról, amelyeket magukkal kell hozniuk, ha szolgáltatásokat kívánnak igénybe venni, ezután foglaljanak időpontot.

Időpontfoglalás

Lap tetejére