Üdvözöljük a Német Külügyminisztérium honlapján

Erkölcsi bizonyítvány

Jemand zeigt mit dem Finger auf ein erweitertes Führungszeugnis

Führungszeugnis, © Stephan Jansen/dpa

04.10.2022 - Cikk

Az erkölcsi bizonyítvány kérelmezése

Figyelem! Az összes itt közölt információ a Nagykövetség jelenlegi, a tájékoztató elkészítésekor érvényes ismeretein és tapasztalatain alapul. A legnagyobb gondosság ellenére sem garantált az adatok teljessége és helytállósága.

Az erkölcsi bizonyítvány, amelyet a köznyelvben „rendőrségi erkölcsi bizonyítványnak” is neveznek, egy zöldszínű, speciális papírra nyomtatott okmány, amely azt igazolja, hogy az érintett személy büntetett előéletű-e avagy nem.

...

A kérelmezési eljárás

Minden, 14. életévét betöltött személy kaphat kérelemre

 • saját célra erkölcsi bizonyítványt (magán-erkölcsi bizonyítvány)
 • olyan erkölcsi bizonyítványt, amelyet valamilyen német hatóságnál kell bemutatnia (hatósági erkölcsi bizonyítvány) vagy
 • úgy nevezett „kibővített erkölcsi bizonyítványt”, amennyiben a gyermek- vagy ifjúsági területen (pl. iskola, sportegyesület) kíván dolgozni.

A kérelmet személyesen kell benyújtani, kiskorúak esetében a törvényes képviselő teszi ezt. A törvényes képviselőnek igazolnia kell a képviseletre jogosultságot.

A külföldön élő személyek kérelmeinél a Bundesamt für Justiz (BfJ) az illetékes, amely a honlapján megválaszolja az erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos kérdéseket, és a honlapról le lehet tölteni a nyomtatványt német, angol és francia nyelvű változatban.

A személyes adatokat és az aláírást hitelesíttetni kell. A hitelesítést vagy német külképviselet, külföldi hatóság vagy közjegyző végezheti el. 

Az erkölcsi bizonyítványt kérelmezni lehet a Bundesamt für Justiz (BfJ) online portálján keresztül is. Ehhez szükség van az elektronikus német személyi igazolványra, eID-igazolvány EU-s állampolgárok és az Európai Gazdasági Térséghez tartozó személyek számára, ill. egy tartózkodási engedélyre elektronikus formában, valamint egy kártyaolvasóra.

Amennyiben – a német mellett vagy helyett – más vagy több EU-tagállam állampolgárságával rendelkezik, akkor ezeket fel kell tüntetni. Ebben az esetben a német szövetségi központi nyilvántartási törvény (BZRG) 30b § alapján európai erkölcsi bizonyítvány kerül kiadásra. Ez a német erkölcsi bizonyítvány mellett tartalmazza a származási tagország bűnügyi nyilvántartásában a bejegyzéseket azon a nyelven, ahogy továbbították az adatokat, amennyiben a származási tagország jogában létezik az adatok átadása. Az európai erkölcsi bizonyítványt – ha rendelkezésre állnak az előfeltételek – kérelemre mind magánerkölcsi bizonyítványként, mind hatóságnál bemutatandó erkölcsi bizonyítványként vagy kibővített erkölcsi bizonyítványként lehet kérelmezni.

...

Felülhitelesítés, véghitelesítés, diplomáciai felülhitelesítés, apostille tanúsítvány

A különböző külföldi államok hatóságai az erkölcsi bizonyítvány elismeréséhez különféle, a valódiságot igazoló igazolásokat kérhetnek. Amennyiben az erkölcsi bizonyítványt valamilyen külföldi hatóságnál, szervnél kell bemutatnia, akkor előtte kérjük, érdeklődjön, hogy valamilyen felülhitelesítéssel, véghitelesítéssel, diplomáciai hitelesítéssel vagy hágai apostille tanúsítvánnyal együtt kell-e benyújtania.

A felülhitelesítési, véghitelesítési és apostille tanúsítvány iránti kérelmet a BfJ-nél tudja benyújtani, egyidejűleg az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelemmel. Ennek során meg kell adni mindig azt az országot, ahol majd be kell mutatnia az erkölcsi bizonyítványt. Az erkölcsi bizonyítványt a BfJ közvetlenül továbbítja a Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten-hoz (BfAA) (Szövetségi Külügyi Hivatal). A további információkat megtalálja a BfAA honlapján.

Magyarország és Németország között az apostille tanúsítvány eljárást alkalmazzák.

Díjak

 • Erkölcsi bizonyítvány: 13,00 euró
 • Felülhitelesítés: 25,00 euró
 • Véghitelesítés: 25,00 euró
 • Apostille: 13,00 euró

A díjakat és az esetleges felülhitelesítési díjat átutalással kell a BfJ Deutsche Bundesbank- Kölni Fiókjánál vezetett számlájára átutalni. A közleménybe – amennyiben van ilyen – az ügy ügyiratszámát, vagy a kérelmező személy családi és utónevét kell beírni. Az erkölcsi bizonyítványt és a felülhitelesítést csak a díj beérkezte után, vagy a befizetési igazolás bemutatása után adják ki.

Az apostille díját a BfAA mint utánvétes díjat szedi be, amelyet a postai kézbesítéskor kell kifizetni.

Hitelesítés a budapesti Német Nagykövetségen

Az erkölcsi bizonyítvány kiállítását kérelmező nyomtatvány hitelesítéséhez a Nagykövetség online időpontkérő rendszerében előzetesen időpontot kell foglalni. Az időpont-foglalási rendszert itt találja.

Az időpontra való felkészülésnél kérjük, ügyeljen az alábbiakra:

 • Hiányzó dokumentumok esetében a hitelesítést nem tudjuk elvégezni, és új időpontot kell kérnie
 • Kérjük, a biztonsági ellenőrzés miatt az időpontja előtt legalább 15 perccel jelenjen meg a kitöltött (de még nem aláírt) kérelemmel és a tájékoztatóban megadott iratokkal együtt. Ha az időpont kezdete után 15 perccel érkezik meg, vagy nincs kitöltve a kérelem, vagy hiányoznak iratok, akkor sajnos nem jön létre az időpont és újat kell egyeztetnie.

Az időpontra, kérjük, hozza magával az alábbiakat:

 • a kérelmezőnyomtatványt, amelyet elektronikusan, vagy kézzel (jól olvashatóan!) kitöltött, de még nem írta alá.
 • útlevelét vagy személyi igazolványát
 • lakcímkártyáját
 • magyar tartózkodási engedélyét, ha van magyar állampolgársága, akkor ezt nem kell

A hitelesítés díja 34,07 euró, amelyet forintban kell kifizetni a kérelmezésnél a Nagykövetség aktuális napi árfolyamán számolva. Alternatívaként bankkártyával (csak Master vagy Visa) is lehet fizetni. Nincs lehetőség az euróban történő készpénzfizetésre.

...

Az erkölcsi bizonyítvány kiküldése

A magánerkölcsi bizonyítványt, amelyhez nem kérelmeztek véghitelesítést vagy apostille-t, a BfJ kizárólag a kérelmező személy részére küldi ki, külföldi címre is.

A BfAA küldi ki az olyan erkölcsi bizonyítványt, amelyhez megadta a véghitelesítést vagy apostille-t, alapvetően ezt utánvéttel, németországi címre küldi ki.

A hatósági erkölcsi bizonyítványt annak a német hatóságnak küldik el, amelyiknél be kell mutatni az erkölcsi bizonyítványt.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kérelmében megadhatja azt, hogy azt a hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely bejegyzést tartalmaz, először az Ön által megnevezett német külképviseletre küldjék el, ahol Ön személyesen betekinthet a bizonyítványba. A betekintés után az erkölcsi bizonyítványt továbbítják a hatósághoz, vagy abban az esetben, ha Ön kérelmezőként annak ellentmond, akkor megsemmisítik a bizonyítványt.További tartalmak

A Jogi és Konzuli Osztály alapvetően csak előre egyeztetett időpontok alapján fogad ügyfeleket. Kérjük, tájékozódjanak először a feltételekről és a szükséges iratokról, amelyeket magukkal kell hozniuk, ha szolgáltatásokat kívánnak igénybe venni, ezután foglaljanak időpontot.

Időpontfoglalás

Lap tetejére