Üdvözöljük a Német Külügyminisztérium honlapján

Házasságkötés és élettársi kapcsolat Magyarországon

Házasságkötés Magyarországon

Házasságkötés Magyarországon, © picture alliance / MAXPPP

08.01.2021 - Cikk

Ha Magyarországon kíván házasságot kötni, csak az az anyakönyvvezető adhat jogilag kötelező érvényű felvilágosítást a bemutatandó okmányokkal kapcsolatban, aki előtt a házasságot majd megkötik.

Általános tudnivalók

Német állampolgárok jogilag érvényes házasságot Magyarországon magyar anyakönyvvezető előtt köthetnek. A Magyarországon kötött házasság Németországban is érvényes, ha a házasulandók a német jog szerinti házasságkötési feltételeket teljesítik és a házasságot hatályos formában Magyarországon kötötték.

Illetékesség és eljárás

A házasulandók – függetlenül a bejelentett lakhelyüktől – bármelyik anyakönyvi hivatalban házasságot köthetnek Magyarországon. Nem létezik minimális tartózkodási idő a házasságkötés előtt, azaz a Magyarországon hivatalosan nem bejelentett külföldiek is köthetnek házasságot.

Nincs kihirdetési határidő, de be kell nyújtani a házasságkötés kiválasztott helyszíne szerint illetékes anyakönyvvezetőnél a megfelelő kérelmet (szándéknyilatkozatot). Ehhez a házasulandóknak személyesen kell megjelenniük az anyakönyvi hivatalban. Amennyiben csak az egyik házasulandó tud személyesen megjelenni, akkor be kell mutatni a másik házasulandó egy olyan nyilatkozatát, amelyből egyértelműen kitűnik, hogy szándékában álla a házasságkötés. Ezen a szándéknyilatkozaton az aláírást egy magyar közjegyzőnek vagy külföldön az illetékes magyar konzuli tisztviselőnek kell hitelesítenie. A szándéknyilatkozat megtétele és a házasságkötés között minimum 30 napnak kell eltelnie. A helyi közjegyző indokolt, kivételes esetekben adhat felmentést a 30 napos határidő alól.

A szándéknyilatkozatot és a vele együtt beadott okmányokat vizsgálat céljából továbbítják a kormányhivatalba. Csak abban az esetben kerülhet sor a házasságkötésre, ha ott megadják az engedélyt. De már korábban lehet időpontot egyeztetni. A házasságkötéskor még érvényesnek kell lennie a bemutatott házasságkötési tanúsítványnak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a külföldi állampolgárok házasságkötési alkalmasságának vizsgálata több hetet is igénybe vehet.

Bemutatandó okmányok

 • Érvényes útlevelek/személyi igazolványok
 • Születési anyakönyvi kivonatok
 • Amennyiben a születési hely Németországban van, a német anyakönyvi hivatal ki tudja állítani az okmányt egy többnyelvű (nemzetközi) nyomtatványon. Ezért ilyenkor nincs szükség a magyar fordításra. Ha az okmányokat nem a többnyelvű nyomtatványon mutatják be, akkor szükség van egy hites fordító által elkészített hiteles fordításra.
 • Szándéknyilatkozat
 • A németországi lakcímbejelentő hivatal igazolása a lakcímről. Ha mindkét házasulandónak van Magyarországon bejelentett lakcíme, akkor be kell mutatni a magyar tartózkodási engedélyt/külföldieknek szóló személyi igazolványt, valamint a magyar lakcímkártyát.
 • A jogerős, hitelesített bontóperes döntést, ha az egyik házasulandó elvált.
 • A hitelesített halotti anyakönyvi kivonatot, ha a házasulandók egyike özvegy.
 • Házasságkötési tanúsítvány:

  A tanúsítványnál arra kell ügyelni, hogy a családi állapotnál hajadon/nőtlen, elvált, özvegy legyen beírva, és a kérelmező ne csak kihúzza a rubrikát. Ebben az esetben ugyanis a magyar anyakönyvvezetők általában még további igazolásokat kérnek a családi állapottal kapcsolatban.

  A nagykövetség nem állít ki semmilyen, a házasságkötési tanúsítványon túlmenő konzuli igazolást a családi állapottal kapcsolatban. Ezt az illetékes magyar hatóságokon keresztül közöltük a magyar anyakönyvi hivatalokkal is.
 • Adott esetben szükségesek lehetnek további iratok is (pl. Brüsszel II-igazolás az elvált házasulandóknál.
  Minden esetben azt ajánljuk, hogy közvetlenül a magyar anyakönyvi hivatallal lépjenek kapcsolatba.

Valamennyi külföldi okmányt le kell hitelesen fordíttatni a magyarországi használathoz. Hiteles fordításokat Magyarországon csak az Országos Fordítói és Fordításhitelesítő Iroda végez, amely Budapesten és 28 másik helyszínen tart fenn ügyfélszolgálati irodát.

Országos Fordító és Fordításhitelesitő Iroda (OFFI)
Bajza u. 52
1062 Budapest
Tel.: +36-1 428 9600
Fax: +36-1 428 9611
www.offi.hu (Informationen auch in deutscher Sprache)

A német okmányok valódiságának igazolásához adott esetben szükséges lehet apostille-re is. Az apostille-eljárással kapcsolatos további információkat megtalálják az „Apostille” fejezetben.

Házasságkötés

A házasságkötés két tanú jelenlétében történik. A két tanú megjelenéséről a házasulandóknak kell gondoskodnia. Ha az egyik házasulandó nem beszéli a magyar nyelvet, szükség van tolmács jelenlétére. A tolmácsról is a házasulandóknak kell gondoskodnia.

A házassági anyakönyvi kivonat németországi felhasználása

Kérelemre a magyar házasságkötést német anyakönyvvezető utólagosan anyakönyvezheti a házassági nyilvántartásban. További információért kérjük, olvassák el a „Külföldön kötött házasság anyakönyvezése a házassági nyilvántartásban” fejezetet.

Névviselés a házasságkötés után

Német szempontból minden házastárs névviselése a saját otthoni joga alá tartozik (A német Polgári Törvénykönyv bevezető törvényének (EGBG) 10. §-a). Ez azt jelenti, hogy a német házastárs kizárólag a német jog alá tartozik névviselési szempontból. Névviselése nem változik meg, ha nem tesz a házasságkötéskor vagy az után nyilatkozatot, amely megfelel a német jognak (a magyar jog szerinti kettős név választása a német jog alapján pl. nem lehetséges).

A „Házassági névviselési nyilatkozat/Névviselési nyilatkozat bejegyzett élettársi kapcsolatban” fejezetben találnak további információkat.

További tájékoztató

A német Szövetségi Közigazgatási Hivatal – Bundesstelle für Auswanderer und Auslandstätige részlege – kiadott egy sorozatot a „Németek külföldön kötnek házasságot” címmel, ebben a sorozatban a Magyarországgal kapcsolatos német nyelvű információs füzet is megtalálható. Itt tölthetik le:

Deutsche heiraten in Ungarn

Hasonló tartalmak

Lap tetejére