Üdvözöljük a Német Külügyminisztérium honlapján

Személyi állapottal kapcsolatos okmányok

Max Mustermann születési anyakönyvi kivonat

"Max Mustermann" születési anyakönyvi kivonat, © dpa

08.01.2021 - Cikk

Magyarországi vagy németországi családi állapottal kapcsolatos okmányokra (születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonat) van szüksége? Itt találja az okmányok beszerzésével kapcsolatos tájékoztatót és a személyi állapottal kapcsolatos magyar okmányokkal kapcsolatos különlegességeket.

A személyi állapottal kapcsolatos magyar okmányok beszerzése

A magyar anyakönyvvezetők a személyi állapottal kapcsolatos okmányokat kérelemre bármikor újra kiállíthatják. Ennek előfeltétele, hogy a személyi állapottal kapcsolatos történés a mai Magyarország területén történt. A személyi állapottal kapcsolatos okmányok a születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonat.

2016.04.01. óta a magyar külképviseletek konzuli tisztviselői jogosultak arra, hogy kérelemre személyi állapottal kapcsolatos magyar okmányokat újra kiállítsanak. Minden magyar állampolgár és a német hatóságok is fordulhatnak a magyar külképviseletekhez.

A kérelmezőnek igazolnia kell jogos érdekét, hogy szüksége van az okmányra (pl. végrendelet, hagyatéki bíróság levele stb.), és meg kell adnia az okmány kiállításához szükséges adatokat (név, az esemény helye és ideje, az érintett anyjának születési neve, valamennyi rendelkezésre álló más adat).

A kérelmet személyesen vagy írásban is be lehet nyújtani az illetékes magyar külképviseleten. Amennyiben az okmányt tárolták Magyarország Elektronikus Személyi Nyilvántartójában, akkor a magyar külképviseletek az okmányt közvetlenül kinyomtatják. Amennyiben nincs rögzítve ebben a rendszerben, akkor a magyar külképviseletek kapcsolatba lépnek az illetékes anyakönyvi hivatallal és onnan megkérik az okmányt.

Az okmányok új kiállítása – amennyiben a magyar külképviseletek nem jogsegély útján szerzik be – díjkötelesek.

Németországban a kérelem benyújtása a magyar külképviseleten, német nyelven is megtörténhet.

Kérjük, vegye figyelembe, mivel a személyi állapottal kapcsolatos magyar okmányokat be lehet szerezni a magyar külképviseleteken, a budapesti Német Nagykövetség már nem szerez be Magyarországról okmányokat közigazgatási jogsegély útján. Az okmányok németországi beszerzése ezen kívül kevésbé időigényes, mint a nagykövetségen keresztül, mivel az illetékes anyakönyvi hivatalnak nem szabad a megkért okmányt közvetlenül a Német Nagykövetségre küldenie, hanem a küldés csak az adott megye kormányhivatalán keresztül történhet.

Továbbra is beszerezhetők kérelemre a személyi állapottal kapcsolatos okmányok közvetlenül a magyar anyakönyvi hivataloktól. Mindazonáltal azonban nem lehet külföldről postai úton kérelmezni az okmányokat. Lehetőség van arra, hogy magyarországi barátok vagy rokonok kérjék az okmány beszerzését. Magyarországon belül a kérelmet postai úton is be lehet nyújtani. A díját előre, postai befizetéssel kell kiegyenlíteni. A kiállítás díja a magyarországi anyakönyvi hivatalokban általában kb. 2000,- ft. (kb. 7 euró).

Szóba jöhet még az okmányok beszerzése németül beszélő ügyvéden keresztül is. Ebben az esetben az anyakönyvi hivatal díja mellett számolni kell az ügyvédi honoráriummal is. A németül beszélő ügyvédek listáját szükség esetén itt találja.

A személyi állapottal kapcsolatos magyar okmányok különlegességei

Magyarország nem írta alá az 1976. szeptember 08. Bécsi CIEC-Egyezményt, amely az anyakönyvi nyilvántartásokból kiállított személyi állapottal kapcsolatos többnyelvű okmányok kiállítását szabályozza. A személyi állapottal kapcsolatos magyar okmányokat néhány éve egy háromnyelvű nyomtatványon állítják ki (magyar, angol, francia). De forgalomban vannak még továbbra is a régi, magyar okmányok, amelyeket kizárólag magyarul állítottak ki.

A személyi állapottal kapcsolatos német okmányoktól eltérően a személyi állapottal kapcsolatos magyar okmányok nem tartalmazzák azt a számot, amely alatt az adott esemény (pl. születés, házasságkötés vagy elhalálozás) az anyakönyvekbe bejegyezték. A magyar okmányban megadott szám esetében csupán a felhasznált nyomtatvány folyamatos számozásáról van szó, valamint az adott személy(ek) elektronikus azonosítószámáról. A bejegyzés regisztrációs számáról nem adnak ki igazolást.

A személyi állapottal kapcsolatos magyar okmányok kizárólag magyar szempontból, az aktuális jogi helyzetet adják meg a kiállítás időpontjában. Éppen ezért Magyarországon nem lehetséges, pl. a német joggal összehasonlítható, hitelesített kivonatot kapni a születési bejegyzésről. Ez általában lehetetlenné teszi, hogy a gyermek születése utáni változásokat, pl. névváltozás vagy örökbefogadás, igazolni lehessen az újonnan kiállított magyar okmányban.

A magyar anyakönyvekbe csak a születésnapot jegyzik be. Magyarországon nem állítanak ki hivatalos igazolást a pontos születési időről.

Külföldi szülők gyermekeinek magyar születési anyakönyvi kivonatában a „Megjegyzések” mezőbe gyakran a gyermek állampolgárságát jegyzik be. Német szempontból ezek az adatok nem kötelező érvényűek. Nem is alkalmasak arra, hogy igazolják, a gyermek az érintett állam szempontjából valóban rendelkezik-e azzal az állampolgársággal.

A magyar házassági anyakönyvi kivonatok a „Megjegyzések” mezőben gyakran az érintett házastársak közös gyerekeinek névviselésével kapcsolatos adatokat tartalmazzák. Ez az adat a német jog területére nem jelent kötőhatályt, mivel a szülők a nyilatkozatot nem a gyermek születésének időpontjában teszik meg, hanem a házasságkötés időpontjában.

A személyi állapottal kapcsolatos német okmányok beszerzése

A Német Nagykövetség nem rendelkezik anyakönyvi hivatali jogosultságokkal. Nem tud kiállítani személyi állapottal kapcsolatos német okmányokat, és nincs betekintése a német személyi állapottal kapcsolatos nyilvántartásokba.

A nagykövetség nem tud segítséget nyújtani Magyarországon élő személyeknek a személyi állapottal kapcsolatos német okmányok beszerzésénél. A kérelmezőket arra kérjük, hogy ügyükkel forduljanak közvetlenül ahhoz az illetékes német anyakönyvi hivatalhoz, amely anyakönyvezte az eseményt.

Hasonló tartalmak

Lap tetejére