Üdvözöljük a Német Külügyminisztérium honlapján

Emberi jogok: A német külpolitika alapja

07.01.2022 - Cikk

Németország világszerte fáradhatatlanul kiáll az emberi jogok mellett. Hiszen az emberi jogok melletti elkötelezettség nemcsak külpolitikánk egyik alapértéke – hanem a német érdekeket is szolgálja.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Az emberi jogok nemzetközi szimbóluma
Az emberi jogok nemzetközi szimbóluma© AA
1948-ban, több mint 70 évvel ezelőtt, egy jobb világ víziója vezérelte azokat a nőket és férfiakat, akik a világ minden tájáról Párizsban gyűltek össze. Olyan világot képzeltek el, amelyben minden ember méltósága egyénenként kap védelmet: ennek érdekében elfogadták Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. A nyilatkozat az ember „vele született méltóságából és az egyenlő és elidegeníthetetlen jogokból” indul ki, és ezekkel a jogokkal minden egyes ember rendelkezik, a bőrszínre, nemre, nyelvre, vallásra vagy más kritériumokra való tekintet nélkül. Minden embert megilletnek az emberi jogok – mégpedig az emberi mivolta miatt – és teljesen függetlenül azoktól a jegyektől, amelyek megkülönböztetnek minket, embereket, egymástól.

Minden emberi közösség alapja

Németország emberi jogok melletti elköteleződése a német történelem legsötétebb fejezetéből levont tanulság is. A Német Alaptörvény első cikkelyében épp ezért az emberi méltóságot valamint a sérthetetlen és elidegeníthetetlen emberi jogokat a világban minden emberi közösség, a béke és az igazságosság fundamentumaként rögzítik. Az Alaptörvény tehát nemcsak a németországi emberi jogokat garantálja, hanem arra is kötelez minket, hogy a világon mindenhol kiálljunk az emberi méltóság és alapvető szabadságjogok védelme mellett.

Erkölcsi kötelesség és politikai érdek

Portré Luise Amtsbergről, a német szövetségi kormány emberi jogi és humanitárius segítség ügyében illetékes megbízottjáról
Luise Amtsberg, a német szövetségi kormány emberi jogi és humanitárius segítség ügyében illetékes megbízottja© Marco Fischer

Az emberi jogok melletti kiállás azonban nemcsak erkölcsi kötelezettség és az Alaptörvényből levezetett kötelesség. Az emberi jogok védelme Németország külpolitikai érdeke is, hiszen példákat látunk arra világszerte, hogy ahol a megsértik az emberi jogokat, ott nem lehet hosszú távon béke és stabil fejlődés. A megóvott szabadság és emberi jogok azonban a kreativitás és jólét motorjai.

A német szövetségi kormány emberi jogi és humanitárius segítség ügyében illetékes megbízottja, Luise Amtsberg, mellett a Német Külügyminisztériumban egy külön szakreferatúra foglalkozik az emberi jogokkal és a genderkérdésekkel. Közösen sok különböző eszközzel tudják a civilszervezeteket, a politikai párbeszédet, a nyilvános állásfoglalásokat vagy a csendes diplomáciát támogatni, és már számos országban javítottak az emberi jogok helyzetén.

Az emberi jogok legjobb védelmezője az élő civiltársadalom

Az emberi jogok védelme szempontjából különösen fontos a nyilvánosság, amely nem hagyja szó nélkül a lehetséges jogsértéseket. A német elkötelezettség ezt a témát kiemelt súlypontként kezeli. A civilszervezetekkel, vallási csoportokkal, értelmiségiekkel és elkötelezett személyekkel folytatott párbeszéd révén Németország világszerte támogatja az aktív és figyelmes civiltársadalmat. Mert az emberi jogok megtiprása elleni egyik legjobb biztosíték az, ha a polgárok az államtól független csoportokban és nyilvános fórumokon lépnek fel aktívan.

Németország az egyezmény tagjaként

Az ENSZ-Charta és Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata alapján az Egyesült Nemzetek tagállamai átfogó rendszert hoztak létre az emberi jogok védelmére. Németország tagja az ENSZ valamennyi jelentős emberi jogi egyezményének és rendszeresen beszámol az egyezmények bizottságainak a szerződéses kötelezettségek gyakorlatba való átültetéséről.

A legutóbbi német országjelentés az ENSZ emberi jogi egyezményeinek gyakorlatba való átültetéséről angol nyelven

Európában is sűrű intézményi hálózat védi az emberi jogokat. Kulcsszerepet játszik ebben többek között az Európai Unió, az Európatanács és az EBESZ.

További információ angol nyelven

Lap tetejére