Üdvözöljük a Német Külügyminisztérium honlapján

Emberi jogok: A német külpolitika alapja

Az emberi jogok univerzális logója

Emberi jogok, © open source

05.12.2017 - Cikk

Az emberi jogok nem képezhetik alku tárgyát: Németország továbbra is fáradhatatlanul kiáll az emberi jogok mellett. Hiszen az emberi jogok melletti elkötelezettség nemcsak külpolitikánk egyik alapértéke – hanem a német érdekeket is szolgálja.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

1948-ban, éppen 70 évvel ezelőtt egy jobb világ víziója vezérelte azokat a nőket és férfiakat, akik a világ minden tájáról Párizsban gyűltek össze.Olyan világot képzeltek el, amelyben minden ember méltósága egyénenként kap védelmet: ennek érdekében elfogadták Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. A nyilatkozat az ember „vele született méltóságából és az egyenlő és elidegeníthetetlen jogokból” indul ki, és ezekkel a jogokkal minden egyes ember rendelkezik, a bőrszínre, nemre, nyelvre, vallásra vagy más kritériumokra való tekintet nélkül. Minden embert megilletnek az emberi jogok – mégpedig az emberi mivolta miatt – és teljesen függetlenül azoktól a jegyektől, amelyek megkülönböztetnek minket, embereket, egymástól.

Minden emberi közösség alapja

Németország emberi jogok melletti elköteleződése a német történelem legsötétebb fejezetéből levont tanulság is. A Német Alaptörvény első cikkelyében épp ezért az emberi méltóságot valamint a sérthetetlen és elidegeníthetetlen emberi jogokat a világban minden emberi közösség, a béke és az igazságosság fundamentumaként rögzítik. Az Alaptörvény tehát nemcsak a németországi emberi jogokat garantálja, hanem arra is kötelez minket, hogy a világon mindenhol kiálljunk az emberi méltóság és alapvető szabadságjogok védelme mellett.

Erkölcsi kötelesség és politikai érdek

Az emberi jogok melletti kiállás azonban nemcsak erkölcsi kötelezettség és az Alaptörvényből levezetett kötelesség. Az emberi jogok védelme Németország külpolitikai érdeke is, hiszen példákat látunk arra világszerte, hogy ahol a megsértik az emberi jogokat, ott nem lehet hosszú távon béke és stabil fejlődés. A megóvott szabadság és emberi jogok azonban a kreativitás és jólét motorjai.

A német szövetségi kormány emberi jogi és humanitárius segítség ügyében illetékes megbízottja Bärbel Kofler mellett a Német Külügyminisztériumban egy külön szakreferatúra foglalkozik az emberi jogokkal és a genderkérdésekkel. Közösen sok különböző eszközzel tudják a civilszervezeteket, a politikai párbeszédet, a nyilvános állásfoglalásokat vagy a csendes diplomáciát támogatni, és már számos országban javítottak az emberi jogok helyzetén.

Az emberi jogok legjobb védelmezője az élő civiltársadalom

Az emberi jogok védelme szempontjából különösen fontos a nyilvánosság, amely nem hagyja szó nélkül a lehetséges jogsértéseket. A német elkötelezettség ezt a témát kiemelt súlypontként kezeli. A civilszervezetekkel, vallási csoportokkal, értelmiségiekkel és elkötelezett személyekkel folytatott párbeszéd révén Németország világszerte támogatja az aktív és figyelmes civiltársadalmat. Mert az emberi jogok megtiprása elleni egyik legjobb biztosíték az, ha a polgárok az államtól független csoportokban és nyilvános fórumokon lépnek fel aktívan.

További információk a „Civiltársadalom és emberi jogok” témához

Németország az egyezmény tagjaként

Az ENSZ-Charta és Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata alapján az Egyesült Nemzetek tagállamai átfogó rendszert hoztak létre az emberi jogok védelmére. Németország tagja az ENSZ valamennyi jelentős emberi jogi egyezményének és rendszeresen beszámol az egyezmények bizottságainak a szerződéses kötelezettségek gyakorlatba való átültetéséről.

A legutóbbi német országjelentés az ENSZ emberi jogi egyezményeinek gyakorlatba való átültetéséről angol nyelven

Európában is sűrű intézményi hálózat védi az emberi jogokat. Kulcsszerepet játszik ebben többek között az Európai Unió, az Európatanács és az EBESZ.

Projektek az emberi jogok védelmével kapcsolatban

A Német Külügyminisztérium éppen ezért évente és világszerte mintegy 130 különböző léptékű projektet támogat, elsősorban Afrika, Ázsia, Közép- és Dél-Amerika valamint Kelet-Európa úgy nevezett küszöb- és fejlődő országaiban. Gyakran már kis összegekkel is észrevehető és tartós javulást lehet elérni helyben az emberi jogok területén.

További információ

Lap tetejére