Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Német anyakönyvi hivatalok illetékessége és követelményei

Anyakönyvi hivatal táblája Németországban

Anyakönyvi hivatal táblája Németországban, © picture alliance / dpa

08.01.2021 - Artikel

2017. november 1. óta decentralizáltan szervezik a német anyakönyvi hivatalok illetékességét. Éppen ezért a magyar okmányokkal szemben támasztott követelmények kapcsán különböző gyakorlatokat folytathatnak az anyakönyvi hivatalok.

A német anyakönyvi hivatalok decentralizált illetékessége

2017. november 1. óta Németországban megváltozott a helyi illetékesség abból a szempontból, hol veszik át a külföldön bekövetkezett anyakönyvi esetek utólagos anyakönyvezéséhez szükséges kérelmeket, valamint a névviselési nyilatkozatokat. Fenntartva az eltérő szabályozás lehetőségét (pl. a nevek sorrendjének megváltoztatása és halálesetek esetében), az említett időponttól kezdve az Önök belföldi lakhelye szerint illetékes anyakönyvi hivatalhoz (eddig: a berlini I.sz. Anyakönyvi Hivatal) továbbítják a kérelmeket. Amennyiben már nincs bejelentett lakcíme Németországban, az utolsó lakhelye szerinti anyakönyvi hivatal az illetékes. A berlini I. sz. Anyakönyvi Hivatal már csak akkor illetékes, ha még sosem lakott Németországban.

Az anyakönyvi hivatalok helyi illetékességének decentralizált újjászervezése a német anyakönyvvezetők körében eltérő gyakorlathoz vezet, hogy kérnek-e német fordítást és/vagy apostille-t a magyar okmányokhoz. A nagykövetségnek erre nincs befolyása. Az Önök feladata, hogy előzetesen tájékozódjanak annál a német anyakönyvi hivatalnál, amely illetékes a konkrét ügyükben, hogy ott szükséges-e a fordítás és/vagy apostille.

A német anyakönyvi hivatalok által a külföldi okmányokkal kapcsolatos támasztott követelményeknek a következő a jogi háttere:

Apostille a nem német okmányokhoz 

Németország és Magyarország aláírói az 1961.10.05-én kelt Hágai Apostille-Egyezménynek. Ez az egyezmény azt szabályozza, hogy azokat a német és magyar okmányokat, amelyeket elláttak az úgy nevezett apostille-vel, a másik országban minden további formalitás nélkül valódiként ismerik el.

Míg az I. sz. Anyakönyvi Hivatal a múltban leginkább lemondott a magyar okmányok esetében az apostille-ről, a többi anyakönyvi hivatal gyakorlata eltérő képet mutat. Az illetékes német anyakönyvvezető mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy ragaszkodik-e az apostille-hez a magyar okmányok esetében, vagy lemond róla.

Nem német nyelvű okmányok fordítása

A Magyarországin kiállított háromnyelvű, személyi állapottal kapcsolatos okmányok nem felelnek meg a többnyelvűség szempontjából az EU-tagállamokban elterjedt sztenderdeknek. A Magyarországin kiállított háromnyelvű, személyi állapottal kapcsolatos okmányokban a mezők feliratozása ugyan három nyelven történik (magyar, angol francia), a német anyakönyvvezető azonban ragaszkodhat ahhoz, hogy a külföldi okmányt németül mutassák be.

Az illetékes német anyakönyvvezető mérlegelési jogkörébe esik, hogy elismeri-e a háromnyelvű magyar okmányt. Az okmány elismerése függhet a német fordítás bemutatásától.

A nagykövetség tapasztalata szerint leginkább abban az esetben kérnek német fordítást, ha az okmány „Megjegyzések” rubrikája tartalmaz bejegyzést (pl. a születési anyakönyvi kivonatban a gyermek állampolgárságával kapcsolatban, vagy a házassági anyakönyvi kivonatban a házastársak születendő gyermekeinek névviselése).

A nem a háromnyelvű nyomtatványon kiállított magyarországi okmányok esetében mindig szükséges a német fordítás.

A nagykövetség nyomtatványai a kérelmekhez

A nagykövetség honlapjáról letölthető nyomtatványok tartalmát és formáját egyeztette a Német Külügyminisztérium a berlini I. sz. Anyakönyvi Hivatallal. Az ott található díjszabások a berlini I. sz. Anyakönyvi Hivatalra vonatkoznak és csak erre a hivatalra kötelező érvényűek.

Nincs országosan szabályozva, hogy az egyes tartományokban az anyakönyvi hivatalok milyen díjszabást alkalmaznak a személyi állapottal összefüggő ügyek intézése során. Éppen ezért előfordulhat, hogy az Ön ügyében eljáró, illetékes anyakönyvvezető a nyomtatványban feltüntetett díjszabástól eltérő díjat számol fel.

nach oben