Üdvözöljük a Német Külügyminisztérium honlapján

Jóvátételek és kárpótlások

Holokauszt-emlékmű Berlinben

Holokauszt-emlékmű Berlinben, © dpa

20.04.2018 - Cikk

Aktuális információ a nemzetiszocialista üldöztetés nem zsidó áldozatainak kártérítéséről

A nemzetiszocialista üldöztetés kelet-európai, nem zsidó áldozatainak kártérítésére vonatkozóan az alábbiak érvényesek:

Azok az egykor üldözött személyek, akik nem rendelkeznek német állampolgársággal, az alábbi feltételek mellett részesülhetnek 2556 euró összegű egyszeri támogatásban, amennyiben még nem kaptak jóvátételt más német forrásból (például globális kárpótlási szerződések alapján, alapítványoktól, vagy a Hirsch-kezdeményezés alapján):

A kérelmezőknek teljesíteniük kell a nem zsidó üldözöttekre vonatkozó irányelvek feltételeit  a német kormánynak a nem zsidó üldözötteknek nyújtandó jóvátételre vonatkozó irányelveinek 4. §-a szerint az 1981. augusztus 26-i kárpótlás keretében, az 1988. március 7-i törvényváltozat (WDF) formájában.

A kérelmezőknek a szövetségi kárpótlási törvény (BEG) 1. §-a szerint, maguknak is a náci rezsim által egykor üldözött személyeknek kell lenniük, ami azt jelenti, hogy a nemzetiszocializmus ellen tanúsított politikai ellenállás miatt, vagy  faji, vallási vagy ideológiai okok miatt a kérelmező a nemzetiszocialista rezsim részéről erőszakos üldöztetést szenvedett el, ami számára jelentős egészségbeli károsodást okozott.

A kártérítési igényeket a Szövetségi Pénzügyminisztériumhoz kell benyújtani:

Bundesministerium der Finanzen

Referat V B 3

Außergesetzliche Entschädigungsregelungen für NS-Verfolgte

Am Propsthof 78a

53121 Bonn

http://www.bundesfinanzministerium.de

További információt a következő oldalon letölthető angol nyelvű tájékoztatóban talál: http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Press_Room/Publications/Brochures/2018-08-15-entschaedigung-ns-unrecht-engl.html

...

Egykori zsidó üldözöttek kárpótlása

„Child Survivors" (gyermek túlélők)

2014. augusztus 28-án került sor Berlinben az ú.n. 2. cikkelyes megállapodással kapcsolatos tárgyalássorozatra a Conference on Jewish Material Claims against Germany (JCC) és a Német Szövetségi Pénzügyminisztérium között.  Az eredmény az ú.n.  „Child Survivors" (gyermek túlélők) számára fizetendő kárpótlással összefüggő megállapodás lett. „Child Survivors"-nek tekintik a nácizmus azon áldozatait, akik 1928.01.01. után születtek, és koncentrációs táborokban, gettókban vagy 6 hónapon ill. hoszabb időn keresztül bújkálva vagy hamis személyazonossággal élték túl az üldöztetést. Ezek a személyek 2015.01.01-től egyszeri, 2.500,- euró nagyságú kifizetésben részesülnek. További tájékoztatásért és a szükséges nyomtatványokért, kérjük, forduljanak a Jewish Claim Conference-hez.

További információ

2-es cikkely szerinti megállapodás

2012. november 15-én került aláírásra a Szövetségi Pénzügyminisztérium és a Jewish Claims Conference között az úgynevezett 2-es cikkely szerinti megállapodás. Ezen megállapodás egy felülvizsgált változata az 1992. október 29-i egyezménynek, amely az 1990. szeptember 18-i, az NDK és az NSZK egyesítéséről és a Német Egység létrehozásáról szóló megállapodás 2. cikkelye alapján jött létre az egyesítési szerződés végrehajtása és magyarázata céljából és egy alapítvány felállítását tette lehetővé olyan személyek pénzügyi kárpótlására, akik a német szövetségi kárpótlási törvény 1. cikkelye szerint egykori üldözötteknek minősülnek.

További információ

...


Az egykor gettóban foglalkoztatottak nyugdíjigényei

A német nyugdíjbiztosító intézet honlapján talál információkat magyr nyelven is az egykori gettó-dolgozókat a Szövetségi Szociális Bíróság (BSG) joggyakorlata, a ZRBG szerinti ún. gettó-nyugdíj, valamint a ZRBG módosításáról szóló törvény alapján megillető nyugdíj-jogosultságról: ZRBG

...


A gettó-munka elismerése

A német szövetségi kormány 2007. szeptember 19-én elfogadott egy irányelvet, amely alapján a nemzeti szocialismus üldözöttjei a gettóban végzett munkáért egy egyszeri, 2.000 euró nagyságú kárpótlást kapnak. Az irányelv végrehajtásával megbízott Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen hivatal honlapján található további információ, valamint a kérvényezéshez szükeges nyomtatvány.

...


Juttatás korábbi német polgári munkaszolgálatosok számára

A német Bundestag költségvetési bizottsága 2016. július 6-án jóváhagyta az egykori német kényszermunkásoknak járó juttatásról szóló irányelvet (ún. ADZ-elismerési irányelv). Eszerint az érintett személyek a kényszermunkásként  elszenvedett sorsukért egyszeri, szimbolikus összegű pénzügyi kártérítést kaphatnak 2500 € összegben. A juttatás odaítélésének részletes feltételeit az ADZ-elismerési irányelv tartalmazza. Az irányelvet a Szövetségi Közigazgatási Hivatal ülteti át a gyakorlatba. A pályázati űrlapot magyarázó jegyzetekkel angol, lengyel, román és orosz nyelven lehet letölteni a Szövetségi Közigazgatási Hivatal honlapjáról: www.bva.bund.de/zwangsarbeiter

...

Lap tetejére