Üdvözöljük a Német Külügyminisztérium honlapján

Jóvátételek és kárpótlások

Holokauszt-emlékmű Berlinben

Holokauszt-emlékmű Berlinben, © dpa

04.05.2021 - Cikk

Aktuális információ a nemzetiszocialista üldöztetés nem zsidó áldozatainak kártérítéséről

A nemzetiszocialista üldöztetés kelet-európai, nem zsidó áldozatainak kártérítésére vonatkozóan az alábbiak érvényesek:

Azok az egykor üldözött személyek, akik nem rendelkeznek német állampolgársággal, az alábbi feltételek mellett részesülhetnek 2556 euró összegű egyszeri támogatásban, amennyiben még nem kaptak jóvátételt más német forrásból (például globális kárpótlási szerződések alapján, alapítványoktól, vagy a Hirsch-kezdeményezés alapján):

A kérelmezőknek teljesíteniük kell a nem zsidó üldözöttekre vonatkozó irányelvek feltételeit  a német kormánynak a nem zsidó üldözötteknek nyújtandó jóvátételre vonatkozó irányelveinek 4. §-a szerint az 1981. augusztus 26-i kárpótlás keretében, az 1988. március 7-i törvényváltozat (WDF) formájában.

A kérelmezőknek a szövetségi kárpótlási törvény (BEG) 1. §-a szerint, maguknak is a náci rezsim által egykor üldözött személyeknek kell lenniük, ami azt jelenti, hogy a nemzetiszocializmus ellen tanúsított politikai ellenállás miatt, vagy  faji, vallási vagy ideológiai okok miatt a kérelmező a nemzetiszocialista rezsim részéről erőszakos üldöztetést szenvedett el, ami számára jelentős egészségbeli károsodást okozott.

A kártérítési igényeket a Szövetségi Pénzügyminisztériumhoz kell benyújtani:

Bundesministerium der Finanzen
Referat V B 3
Außergesetzliche Entschädigungsregelungen für NS-Verfolgte
Am Propsthof 78a
53121 Bonn
http://www.bundesfinanzministerium.de

További információt a következő oldalon letölthető angol nyelvű tájékoztatóban talál: http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Press_Room/Publications/Brochures/2018-08-15-entschaedigung-ns-unrecht-engl.html

...

Egykori zsidó üldözöttek kárpótlása

„Child Survivors" (gyermek túlélők)
2014. augusztus 28-án került sor Berlinben az ú.n. 2. cikkelyes megállapodással kapcsolatos tárgyalássorozatra a Conference on Jewish Material Claims against Germany (JCC) és a Német Szövetségi Pénzügyminisztérium között.  Az eredmény az ú.n.  „Child Survivors" (gyermek túlélők) számára fizetendő kárpótlással összefüggő megállapodás lett. „Child Survivors"-nek tekintik a nácizmus azon áldozatait, akik 1928.01.01. után születtek, és koncentrációs táborokban, gettókban vagy 6 hónapon ill. hoszabb időn keresztül bújkálva vagy hamis személyazonossággal élték túl az üldöztetést. Ezek a személyek 2015.01.01-től egyszeri, 2.500,- euró nagyságú kifizetésben részesülnek. További tájékoztatásért és a szükséges nyomtatványokért, kérjük, forduljanak a Jewish Claim Conference-hez.
További információ

2-es cikkely szerinti megállapodás
2012. november 15-én került aláírásra a Szövetségi Pénzügyminisztérium és a Jewish Claims Conference között az úgynevezett 2-es cikkely szerinti megállapodás. Ezen megállapodás egy felülvizsgált változata az 1992. október 29-i egyezménynek, amely az 1990. szeptember 18-i, az NDK és az NSZK egyesítéséről és a Német Egység létrehozásáról szóló megállapodás 2. cikkelye alapján jött létre az egyesítési szerződés végrehajtása és magyarázata céljából és egy alapítvány felállítását tette lehetővé olyan személyek pénzügyi kárpótlására, akik a német szövetségi kárpótlási törvény 1. cikkelye szerint egykori üldözötteknek minősülnek.
További információ

...

Az egykor gettóban foglalkoztatottak nyugdíjigényei

A német nyugdíjbiztosító intézet honlapján talál információkat magyr nyelven is az egykori gettó-dolgozókat a Szövetségi Szociális Bíróság (BSG) joggyakorlata, a ZRBG szerinti ún. gettó-nyugdíj, valamint a ZRBG módosításáról szóló törvény alapján megillető nyugdíj-jogosultságról: ZRBG

...

A gettó-munka elismerése

A német szövetségi kormány 2007. szeptember 19-én elfogadott egy irányelvet, amely alapján a nemzeti szocialismus üldözöttjei a gettóban végzett munkáért egy egyszeri, 2.000 euró nagyságú kárpótlást kapnak. Az irányelv végrehajtásával megbízott Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen hivatal honlapján található további információ, valamint a kérvényezéshez szükeges nyomtatvány.


...

„Korona-különjuttatás” a nácizmus nem zsidó származású üldözöttei számára

Kapott Ön, mint a nácizmus nem zsidó származású üldözöttje a múltban egyszeri jóvátételi kifizetést a Jóvátételi Diszpozíciós Alapból (WDF)? Vagy szeretne-e ilyen személyt tájékoztatni a jogairól? Akkor kérjük, olvasson tovább!
A nácizmus azon üldözöttei számára, akik már kaptak egy egyszeri juttatást a WDF-Alapból, egy új irányelv 2021-ben és 2022-ben egyszeri, 1.200 € nagyságú korona-különjuttatást folyósít. A korona-különjuttatást levélben kell igényelni a német Pénzügyminisztériumnál.
A kérelmezéssel és jogosultsággal kapcsolatos részleteket itt találja:
Tájékoztató
Életbenléti igazolás
Bankszámlaadatok
A témával kapcsolatos további kérdések esetén kérjük, forduljon az illetékes német külképviselethez. Ha Ön Magyarországon tartózkodik, akkor ez a budapesti Német Nagykövetség:

Németországi Szövetségi Köztársaság Nagykövetsége
Úri utca 64-66
1014 Budapest
Kapcsolat

...

A német Szövetségi Kormány irányelve átmeneti juttatásokról a nemzetiszocializmus azon áldozatainak házastársai számára, akik a Szövetségi Kárpótlási Törvény (BEG) szerint halálukig járó juttatást kaptak

A fenti irányelv 2021. április 27-én lépett hatályba.

A nemzetiszocialista üldöztetés azon túlélői után, akik 2020. január 1. után hunytak el, és halálukig a Szövetségi Kárpótlási Törvény (BEG) szerint járó juttatásban részesültek, házastársuk az irányelv szerint, kérelemre, kilenc hónapos átmeneti időtartamra pénzügyi juttatást kaphat, amelynek összege lényegében a BEG szerinti minimum nyugdíjat veszi alapul.

Az irányelv végrehajtása a BADV (Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen) kárpótlási juttatásokért felelős munkacsoportjának az illetékességébe tartozik.

További információ angol nyelven
A kérelemhez szükséges nyomtatvány angol vagy német nyelven itt érhető el

Lap tetejére