Üdvözöljük a Német Külügyminisztérium honlapján

Házasságkötés és élettársi kapcsolat Németországban

Két jegygyűrű fekszik egy naptáron

Házasságkötés, © picture alliance / ZB

08.01.2021 - Cikk

Németországban csak anyakönyvvezető előtt lehet házasságot kötni. Vallásos ceremóniának nincs jogi hatása. Az alábbi információk általános jellegűek, pontos információért forduljanak közvetlenül ahhoz az illetékes németországi anyakönyvvezetőhöz, akinél a házasság megkötésre kerül.

Általános tájékoztatás

A házasodni szándékozóknak szóban vagy írásban be kell jelenteniük házassági szándékukat annál az anyakönyvi hivatalnál, amely illetékességi területére esik a házasulandók lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye. Amennyiben a házasulandók egyike sem rendelkezik belföldi lakhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel, akkor az az anyakönyvi hivatal az illetékes a bejelentés megtételére, amelynél házasságot akarnak kötni.

A benyújtandó okmányok

Az illetékes német anyakönyvi hivatal ad tájékoztatást a benyújtandó okmányokról.

Ajánlatos, hogy idejében lépjenek kapcsolatba az anyakönyvi hivatallal, hogy biztosíthassák, a házasságkötés a kívánt időpontban megtörténhet. Az illetékes anyakönyvi hivatal tud megválaszolni minden kérdést. Egyes esetekben kizárólag az ezen anyakönyvi hivatal által adott felvilágosítás a mérvadó.

A jegyeseknek általában az alábbi okmányokat kell benyújtaniuk az illetékes anyakönyvi hivatalnál:

  1. Fényképes igazolvány (pl. személyi igazolvány vagy útlevél) – hiteles másolatban.
  2. Eredeti születési anyakönyvi kivonat (a kiállítás dátuma ne legyen régebbi hat hónapnál) vagy annak hiteles másolata, amely a szülők nevét tartalmazza. Esetleg szükséges lehet az okmány lefordítása vagy apostille-vel (felülhitelesítés) való ellátása. Nem elegendő a keresztlevél. Amennyiben a jegyesek egyikét honosították, akkor a honosítási okiratot be kell mutatni.
  3. Özvegyek esetében: az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata vagy a halotti anyakönyvi kivonat hitelesített másolata. Esetlegesen szükség lehet az okmány lefordítása vagy apostille-vel való ellátása.
  4. Elváltak esetében: A bontóperes ítélet hitelesített másolata, és egy hites fordító által készített német fordítás ehhez. Amennyiben a házasságot Németországon kívüli bíróság bontotta fel, elképzelhető, hogy az ítéletet vagy a határozatot el kell ismertetni az illetékes tartományi igazságügyi minisztérium egy határozatával. A 2012. június 21. óta Magyarországon kimondott válásoknál be kell mutatni a Brüsszel-II-igazolást, amelyet annál a bíróságnál lehet beszerezni, amelyik kimondta a válást.
  5. Minden olyan személynek, akinek nincs Németországban bejelentett lakhelye, és Németországban szeretne házasságot kötni, szüksége van egy úgy nevezett „tanúsítvány házasságkötés céljára (Ehefähigkeitszeugnis), amely igazolja azt, hogy nincs jogi akadálya a házasságkötésnek.

Ha Önnek és jövendőbeli házastársának az a szándéka, hogy közös lakhelyet alapítanak Németországban, és a házastárs nem rendelkezik valamelyik EU-tagállam állampolgárságával, akkor vegye figyelembe az esetlegesen szükséges tartózkodási jogcím igénylésének előfeltételeit.

Hasonló tartalmak

Lap tetejére