Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

A külföldön született gyermek számára megtett névviselési nyilatkozat

Utónevek egy berlini bölcsőde öltözőjében

Utónevek egy berlini bölcsőde öltözőjében, © dpa-Zentralbild

20.04.2023 - Artikel

A német és a magyar névviseléssel kapcsolatos törvények különböznek egymástól – annak a névnek, amelyet a magyar anyakönyvi hivatal bejegyez egy itt született német vagy német-magyar gyermek születési anyakönyvi kivonatába, nem kell megegyeznie mindig a német jog szerinti névviseléssel.

A Magyarországon született gyermek születési neve

A különböző jogrendekben létező eltérő névviselés problémája akkor merül fel leggyakrabban, ha útlevelet kérvényeznek, különösen akkor, ha a két szülő nem visel közös házassági nevet. Azonban majdnem mindig van arra lehetőség, hogy mindkét országban meglegyen a névazonosság. Ehhez általában a szülőknek kell megtenniük egy névviselési nyilatkozatot, mielőtt a gyermek számára kiállítják a német útlevelet.

Mivel a névviselési nyilatkozat benne foglaltatik a születés bejelentéséhez tartozó nyomtatványban, ajánlatos a névviselési nyilatkozatot és a születés bejelentését egyetlen eljárás keretében megtenni. Ez nemcsak idő- és költségmegtakarítást jelent Önnek, hanem azzal a további előnnyel is jár, hogy a gyermek a külföldi születési anyakönyvi kivonat mellett megkaphatja a német születési anyakönyvi kivonatot is.

A német gyermekek névviselésével kapcsolatos tudnivalókról szóló tájékoztatónkban összefoglaltuk az Önök számára a legfontosabb jogi alapokat, mikor van szükség a külföldön született gyermek számára névviselési nyilatkozatot tenni, és milyen választási lehetőségeik vannak.

Utónévválasztás a Magyarországon született gyermek számára

Magyarországon a (magyar gyermekek számára) csak egy törvényileg jóváhagyott, a Magyar Tudományos Akadémia által kiadott utónévlistáról lehet női és férfi utóneveket választani.

A magyar névviselési jog, eltérően a német névviselési jogtól, gyermekenként csak két darab utónevet engedélyez.

A Magyarországon született nem-magyar gyerekek számára lehetségesek a kivételek ez alól a restriktív szabályozás alól. A részleteket megtalálják a Magyarországon született gyermek utónévadásával kapcsolatos tájékoztatónkban.

Weitere Informationen

Verwandte Inhalte

nach oben