Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Az állampolgárság megszerzésének indokai

30.08.2021 - Artikel

A német állampolgársági jog különböző megszerzési indokokat ismer, amelyeket az alábbiakban mutatunk be.

A Németországi Szövetségi Köztársaság Alaptörvénye, a szövetségi sas és egy paragrafusjel jelképes fotója
A Németországi Szövetségi Köztársaság Alaptörvénye© blickwinkel

A német állampolgársági jog alapvetően az úgy nevezett leszármazási elven alapul. Ez azt jelenti, hogy a német állampolgárságot mindenek előtt a német állampolgárságú szülőtől való leszármazás útján lehet megszerezni. 2000 óta ezen felül lehetséges az állampolgárság megszerzése belföldön, külföldi szülőktől.

Az alábbiakban bemutatjuk részletesen a német állampolgárság megszerzésének indokait:

Állampolgárság megszerzése házasságon belüli születés révén

Azok a házasságban született gyermekek, akik 1914.01.01. és 1963.12.31. között születtek, a német állampolgárságot csak a német állampolgárságú apa révén szerezhették meg.

Azok gyermekek, akinek édesanyja német állampolgár volt, és akik 1964.01.01. és 1974.12.31. között születtek, akkor szereztek német állampolgárságot, ha különben hontalanok lettek volna.

Azok a házasságban született gyermekek, akik 1975.01.01. után születtek, akkor szereztek német állampolgárságot, ha a két szülő közül az egyik német állampolgár volt.

Német állampolgárságú anya azon gyermekeinek, akik 1953.04.01. és 1975.01.01. között születtek és már rendelkeztek egy állampolgársággal, 1975.01.01-től lehetőségük volt, hogy nyilatkozzanak, hogy meg szeretnék-e kapni a német állampolgárságot. Ez a nyilatkozati határidő 1977.12.31. végérvényesen lejárt. Ezeknek a gyerekeknek lehetősége van, hogy honosítási kérelmet nyújtsanak be. A további információk itt találhatók.

Az állampolgárság megszerzése házasságon kívüli születés révén

Német anya házasságon kívül született gyermekei 1914.01.01. óta az anya révén szerzik meg a német állampolgárságot.

Német állampolgárságú apa házasságon kívül született gyermekei 1993.07.01. óta, amennyiben a gyermek 23. születésnapja előtt megtörténik az érvényes apasági elismerés vagy apasági megállapítás, megszerzik a német állampolgárságot.

Ezekre a gyermekekre szintén vonatkozik adott esetben a honosítás lehetősége. A további információk Honosítás a 14. § alapján találhatók.

Az állampolgárság megszerzése, ha a német állampolgárságú szülő 1999 után külföldön született

A német állampolgárság megszerzése olyan gyermekek esetében, akiknek német állampolgárságú szülei 1999.12.31. után külföldön születtek (§ 4 Abs. 4 StAG)

Külföldi születés esetén azok a gyermekek, akiknek német állampolgárságú szüleik vagy német állampolgárságú szülője 1999.12.31. után külföldön született, és a gyermek születésének időpontjában állandó lakhelye külföldön van, nem szerzi meg születésénél fogva a német állampolgárságot, ha a születés révén megszerez valamilyen külföldi állampolgárságot.

Csak ha a szülők a gyermek születésétől számított egy éven belül kérvényezik a gyermek születésének anyakönyvezését az illetékes németországi anyakönyvi hivatalban vagy az illetékes német külképviseleten, akkor szerzi meg a gyermek visszamenőleg a születése időpontjától kezdve a német állampolgárságot.

Példa:

’A’ urat a cége 1999-ben Spanyolországba küldi kiküldetésbe. Ott jön a világra a kislánya, Klara 2000.01.01. A család néhány év múlva visszatér Németországba. Klara 2018-ban megismerkedik egy US-amerikai állampolgárral, akivel aztán az USA-ban költözik. Ott jön a világra 2020.01.01. a fiúk. Habár az anya német állampolgár, a kisgyermek nem szerzi meg a születésénél fogva a német állampolgárságot, mivel ő az USA-ban születése révén az amerikai állampolgárságot szerzi meg.

Azért, hogy a gyermek a német állampolgárságot is megkapja, Klaranak vagy a gyermek apjának az illetékes németországi anyakönyvi hivatalban vagy az illetékes német külképviseleten kérelmeznie kell a gyermek születésének anyakönyvezését. Ha a kérelmet határidőn belül és hiánytalanul benyújtják, akkor állítható ki a gyermek számára német útlevél.

Kérjük, vegye figyelembe: Ez a rendelkezés érintheti az összes német állampolgárt (expats, kivándorló), aki saját maga is külföldön született és gyermeke is külföldön született, függetlenül a külföldi tartózkodás okától és időtartamától.

Az állampolgárság megszerzése nyilatkozat által (§ 5 StAG)

A 2021.08.20-án hatályba lépett, az állampolgársági törvény módosításáról szóló negyedik törvénnyel egy olyan tízéves időszakra vonatkozó nyilatkozati jog (§ 5 StAG) jött létre, amely valamelyik német szülő, a Német Alaptörvény 1945.05.23-i hatályba lépése után született gyermekei számára, akik a születésükkor fennálló, akkori birodalmi vagy állampolgársági törvény akkor hatályos változata miatt (RuStAG) a nemi diszkrimináció miatt a német állampolgárság születéssel történő megszerzéséből ki voltak zárva, megnyitja annak a lehetőségét, hogy a német állampolgárságot egy, az illetékes német állampolgársági hatóság előtt tett nyilatkozattal megszerezze. Az állampolgárság megszerzése nyitva áll a leszármazottaik előtt is.

A kedvezményezett személyek köréhez tartoznak valamely német szülő 1949.05.23.

  1. után született gyerekei, akik a születés révén nem szerezték meg a német állampolgárságot (német anya és külföldi apa 1975.01.01. előtt, házasságban született gyerekei, valamint német apa és külföldi anya 1993.07.01. előtt, házasságon kívül született gyerekei),
  2. olyan anya gyermekei, aki a gyermekek születése előtt külföldivel kötött házasság miatt, 1953.04.01. előtt a § 17 Nr. 6 RuStAG a.F (birodalmi állampolg. tv.) alapján elveszítette a német állampolgárságát,
  3. azok a gyermekek, akik a születés révén megszerzett német állampolgárságot külföldi által kezdeményezett és a német törvények szerint érvényes törvényesítés révén a § 17 Nr. 5 RuStAG a.F. alapján, 1953.04.01. előtt elveszítette, és
  4. az 1-3. pont alatti gyermekek leszármazottai.

Azok a személyek, akiknek szokásos tartózkodási helye külföldön van, a nyilatkozatot közvetlenül megtehetik a német Szövetségi Közigazgatási Hivatalnál vagy az illetékes külképviseleten. A nyilatkozat az illetékes állampolgársági hatóságnál (azaz külföldi lakhely esetében a Szövetségi Közigazgatási Hivatalnál) történő beérkezés után lesz érvényes, amennyiben a további feltételek is teljesültek.

Az állampolgárság nyilatkozattal történő megszerzésével kapcsolatos részletes tájékoztatást német nyelven a Bundesverwaltungsamt weboldalán találnak:

Merkblatt zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung

Erklärung zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit

Anlage zur Erklärung zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit

Az állampolgárság megszerzése örökbefogadás révén

A német állampolgárság 1977.01.01. óta szerezhető meg úgy, ha a német állampolgárságú szülő fogad örökbe. Ennek előfeltétele, hogy az örökbefogadást Németországban bonyolítsák le, vagy külföldi örökbefogadásnál a joghatások a németországi örökbefogadásnak feleljenek meg.

Azoknak a gyerekeknek, akiket 1959.01.01. és 1976.12.31. között német állampolgárságú szülő fogadott örökbe, 1979.12.31-ig volt lehetőségük, hogy nyilatkozattal megszerezzék a német állampolgárságot.

Az állampolgárság megszerzése törvényesítés által

A törvényesítés a házasságon kívül született gyermek szüleinek utólagos házasságkötése. A törvényesítés megtörténhet a gyermek bíróság előtti törvényesítésével is, nyilatkozat megtétele által. A német állampolgárság megszerzése alapvetően a házasságban született gyermekekre érvényes előírások szerint alakul. 1998.07.01. óta a törvényesítés jogi fogalomként nem létezik már a német jogban.

A német állampolgárságot törvényesítés révén 1914.01.01. és 1998.06.30. között lehetett megszerezni.

Az állampolgárság megszerzése Németországban, külföldi állampolgárságú szülőktől való születés esetén

2000.01.01. óta német állampolgárságot szerez azoknak a külföldi szülőknek a Németországban született gyereke, aki esetében legalább az egyik szülő megfelel bizonyos tartózkodási kritériumoknak.

Állampolgárság megszerzése, ha külföldi állampolgárságú nő német állampolgárral köt házasságot

Azok a külföldi állampolgárságú nők, akik német állampolgárral kötöttek házasságot, 1914.01.01-től 1953.03.31-ig automatikusan megkapták a német állampolgárságot.

Azokra a külföldi állampolgárságú nőkre, akik 1953.04.01. és 1957.08.23. között kötöttek házasságot német állampolgárságú férfival. különrendelkezések vonatkoztak.

Az 1957.08.24. és az 1969.12.31. között megkötött házasságok esetén fennállt az a lehetőség, hogy a házasságkötéskor vagy azután nyilatkozattal meg lehetett szerezni a német állampolgárságot.

1970.01.01. óta a házasságkötés nem jelent már automatikusan indokot a német állampolgárság megszerzésére. Német állampolgárok házastársai bizonyos feltételek fennállása mellett kérelmezhetik azonban a honosítást. További információkat itt, valamint német nyelven a Szövetségi Közigazgatási Hivatal oldalán találnak.

Az állampolgárság megszerzésének egyéb indokai

A német állampolgárságot meg lehet szerezni honosítás vagy adományozás révén is. Kérjük, vegyék figyelembe ehhez a honosítási eljárásokkal kapcsolatos egyes különszabályokat és a honosítással kapcsolatban a Német Alaptörvény 116. cikk, 2. bek. szerinti honosítási információkat korábbi német állampolgárok számára, akiket 1933.01.03. és 1945.05.08. között politikai, faji vagy vallási okokból fosztottak meg a német állampolgárságtól.

A Német Demokratikus Köztársaságban élő németek német állampolgárok voltak és ma is azok, hacsak időközben nem következett be az állampolgárság elvesztése, (pl. 2007.08.28. előtt kérelemre a magyar állampolgárság megszerzése).

Különleges jogszabályok vonatkoznak a közép- és kelet-európai német kisebbségekhez tartozó személyekre, akik a német állampolgárságukat adott körülmények között tömeges honosítás révén szerezték meg a II. világháború alatt. Amennyiben ehhez a személyi körhöz tartozik, kérjük, lépjen kapcsolatba a budapesti Német Nagykövetséggel.

Verwandte Inhalte

nach oben