Üdvözöljük a Német Külügyminisztérium honlapján

Az állampolgárság elvesztésének okai

09.02.2021 - Cikk

A német állampolgársági jog különböző elvesztési okokat ismer, amelyeket az alábbiakban mutatunk be.

A német állampolgárság elvesztése idegen állampolgárság felvétele miatt

A német állampolgárság elvesztésének leggyakoribb oka az idegen állampolgárság saját kérelemre történt felvétele.

Érvénytelen útlevél
Érvénytelen útlevél© dpa

Aki német állampolgárként, mindegy, hogy Németországban vagy külföldön, kérelmezi és megszerzi az idegen állampolgárságot, elveszíti emiatt a német állampolgárságát, amennyiben azt a törvény másként nem szabályozza. A német állampolgárság elvesztése tehát a törvény erejénél fogva következik be, anélkül, hogy szükség lenne valamilyen külön nyilatkozatra vagy attól a német hatóságok tudomást szereznének. Ennek során nem játszik semmilyen szerepet az, miként szerezte meg az adott személy a német állampolgárságot.

Az állampolgárság elvesztését csak az akadályozhatja meg, ha előtte, kérelemre megadták az engedélyt a német állampolgárság megtartására. Az útlevél-kiállítással, gyermekek születésével, családegyesítéssel és egyéb alkalmakkal kapcsolatban mindig megvizsgálják, hogy fennáll-e a német állampolgárság. Azt a körülményt, hogy valaki rendelkezik német útlevéllel vagy német személyi igazolvánnyal, csak jelzésként értékelik. Kétség esetén eljárást folytatnak annak a megállapítására, hogy valóban fennáll-e a német állampolgárság.

A 2007.08.28. keltezésű új törvényi szabályozás óta EU-állampolgárok és Svájc állampolgárai kérhetik a honosítást Németországban anélkül, hogy fel kellene adniuk az eddig állampolgárságukat. Egyidejűleg megszűnt az EU-tagállamok és Svájc viszonylatában az, hogy az idegen állampolgárság megszerzésével automatikusan elveszett a német állampolgárság. 2007.08.28-i hatállyal tehát a német állampolgároknak nincs szüksége megtartási engedélyre akkor, ha a német állampolgárságuk mellé fel kívánják venni valamelyik EU-tagállam vagy Svájc állampolgárságát.

Azokra a Magyarországon élő német állampolgárokra, akik 2007.08.28. előtt a saját kérésükre vették fel a magyar állampolgárságot, a következők érvényesek: a magyar állampolgárság megszerzésével rendszerint megszűnt a német állampolgárság, ha előtte nem kérték a megtartási engedélyt. A honosítás után született gyermekek így már nem szerezték meg a német állampolgárságot a német korábban német szülőtől. Fordítva pedig az érvényes, hogy ezek a gyerekek a szülő honosítása előtti születéssel rendszerint megkapták a német állampolgárságot.

Azokra a Magyarországon élő német állampolgárokra, akik 2007.08.28-tól vették fel a saját kérésükre a magyar állampolgárságot, már nem következik be a német állampolgárság elvesztése.

A német állampolgárság elvesztése az erőszakos kitelepítés helyszínére való visszatérés révén

Aki 1999.07.31-ig státusz-németként (azaz olyan személyként, akit előtte német nemzetiségű erőszakosan kitelepítettként és menekültként vagy késői áttelepülőként fogadtak be Németországban, visszatért az őt kitelepítő állam területére (többek között a Magyar Köztársaságba), elvesztette a német státuszát, hacsak nem vált emiatt hontalanná.

Példa:

A magyar állampolgárságú, német nemzetiségű „A” késői kitelepülőként 1972-ben utazott ki Németországba, ahol regisztrálták és kitelepítetti és menekültigazolványt kapott. Ezáltal megszerezte a német státuszt az Alaptörvény értelmében, a német állampolgárság nélkül. Számára német igazolványt és német útlevelet állítottak ki. Nem honosították Németországban. 1997-ben „A” kijelentkezett Németországból, és visszaköltözött Magyarországra. A Magyarországon létesített lakhellyel „A” ismét elvesztette a német állampolgárság nélküli német státuszát. 1999-ben született gyermeke nem szerezte meg a német állampolgárságot.

A német állampolgárság elvesztése külföldi hadseregbe való belépés miatt

Alapvetően idegen állam hadseregébe való önkéntes belépés, (amely állam állampolgárságával rendelkezik a belépő), 2000.01.01-től a Szövetségi Védelmi Minisztérium előzetes engedélye nélkül a német állampolgárság elvesztését jelenti.

2011.07.06-tól bizonyos országok viszonylatában egyszerűsödött az eljárás. Ezek szerint azon német állampolgárok számára megadottnak tekintendő az engedély, akik

  • az Európai Unió tagállamainak (EU)
  • az Európai Szabadkereskedelmi Övezet (EFTA) tagállamainak
  • Az Észak-atlanti Szerződés Szervezet tagállamainak (NATO)
  • az Aufenthaltsverordnung rendelet 41.§ Abs. 1 szerint országlista országainak

állampolgárságával is rendelkeznek és ezen államok valamelyikének hadseregébe léptek be. Ez alá a rendelkezés alá tartozik Magyarország is. Ezen okból nem szükséges külön kérelmet beadni. A beleegyezés megadottnak tekintendő. A belépés azonban nem történhetett 2011.07.06. előtt, mert csak így lehet az általános beleegyezésre hivatkozni.

Az a magyar-német kettősállampolgár tehát, aki 2000.01.01. és 2011.07.05. között önként lépett be a Magyar Honvédségbe, elveszítette a német állampolgárságát.

A német állampolgárság elvesztése a német állampolgárságról való lemondással

Német állampolgár lemondhat a német állampolgárságáról, ha rendelkezik több állampolgársággal. A lemondás a lemondóokirat kiadásával lesz hatályos.

A német állampolgárságról való lemondás/ A német állampolgárságból való elbocsátás

A német állampolgárságból való elbocsátás

Német állampolgár lemondhat a német állampolgárságáról, ha biztosítják, hogy megkapja a kérelmezett külföldi állampolgárságot.

A német állampolgárságról való lemondás/ A német állampolgárságból való elbocsátás

A német állampolgárság az 1933-1945 közötti náci rezsim általi üldöztetés miatti elvesztése

Külön előírások érvényesek a náci rezsim üldözöttjeire, akiktől a német állampolgárságot 1933.01.30. és 1945.05.08. között politikai, faji vagy vallási okok miatt vonták meg. Ezek a személyek és leszármazottaik adott körülmények között kérelmezhetik a honosítást.

A náci rezsim üldözöttjeinek és leszármazottaiknak honosítása

A német állampolgárság elvesztése örökbefogadás miatt

A lipcsei Szövetségi Közigazgatási Bíróság 2006.11.29-i ítéletében úgy döntött, hogy a német állampolgárság elvesztése külföldi személy általi törvényesítést szabályozó jogszabályokat visszamenőleges 1953.04.01-től nem lehet alkalmazni. Ebből az következik, hogy német állampolgárságú anya házasságon kívül született gyermeke, akit 1953.03.31. után külföldi állampolgár törvényesített, nem veszítette el a német állampolgárságát.

A német állampolgárság elvesztése házasságkötés révén

Azok a német nők, akik 1949.05.23. előtt külföldi személlyel kötöttek házasságot, az esetlegesen bekövetkező hontalanság ellenére is elveszítették német állampolgárságukat. Adott körülmények között honosítani lehet őket.

Azok a német nők, akik 1949.05.23. és 1953.03.31. között kötöttek házasságot külföldi személlyel, csak akkor veszítették el a német állampolgárságukat, ha ezáltal nem váltak hontalanná. 1953.04.01. óta a külföldi személlyel kötött házasság nem indok már a német állampolgárság elvesztésére.

Hasonló tartalmak

Lap tetejére